Konkurrent støtter Jens Stoltenberg

Den polske utenriksministeren Radoslaw Sikorski sier at Polen vil støtte Jens Stoltenbergs kandidatur som ny generalsekretær i NATO.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg avbildet under Arbeiderpartiets landsstyremøte denne uken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det var på sin Twitter-konto torsdag kveld at Sikorski kom med sin støtte.

Polen støtter Stoltenberg
Foto: Skjermbildekopi
Radoslaw Sikorski

Den polske utenriksministeren Radoslaw Sikorski skriver at Polen støtter Stoltenberg.

Foto: Virginia Mayo / Ap

Det var som svar på et spørsmål om det ikke er på tide at ett av de nye NATO-landene kan lede den transatlantiske forsvarsalliansen at Sikorski erklærte sin støtte til Stoltenberg.

– Takk for ditt synspunkt, men Jens Stoltenberg vil ganske visst bli en god generalsekretær for NATO. Polen vil støtte ham, svarte Sikorski.

Gitt at et slikt svar fra en utenriksminister må regnes som offisiell politikk og ikke en privat ytring, kan det tyde på at Sikorski ønsker å sortere seg selv ut som kandidat i forkant av utnevnelsen av en annen til posten.

Tidligere denne uken sa Sikorski at Polen ville støtte den kandidaten som best kan gi sikkerhetsgarantier til sentraleuropeiske landene.

Overfor NRK har han gitt uttrykk for at det ikke hastet med en utnevnelse nå,men at det kunne vente til etter at valget av nytt EU-parlament var avholdt i slutten av mai.

Norden x 2?

Sikorski har jevnlig vært nevnt som en av flere aktuelle kandidater til å etterfølge Anders Fogh Rasmussen, den tidligere danske statsministeren som går av som NATO-sjef til høsten. Fogh Rasmussen fikk i fjor forlenget sitt sjefsmandat.

Fordi USA tradisjonelt alltid besitter den øverste militære posten i NATO, har Europa generalsekretæren, som i tillegg til å være sjef for alliansens ansatte er frontfiguren utad og den som ivaretar medlemslandenes interesser.

Tidligere har generalsekretæren gjerne kommet fra land som Storbritannia, Belgia, Nederland og Italia. Spania og det daværende Vest-Tyskland har også hatt sin runde.

Selv om Danmark, Island og Norge har vært med i forsvarsalliansen siden den ble dannet i 1949, ble Anders Fogh Rasmussen den første generalsekretæren fra Norden da han ble utnevnt i 2009.

I jakten på hans etterfølger skal det ha vært Tysklands forbundskansler Angela Merkel som først pekte på Jens Stoltenberg. USAs president Barack Obama stilte seg raskt bak, det samme gjorde Storbritannia og Frankrike da Stoltenbergs navn ble luftet.

Inntil denne nyheten sprakk for to uker siden, ble det regnet som nærmest uaktuelt at også den neste generalsekretæren skulle komme fra Norden.

På grunn av Islands marginale forsvar, som i stor grad har vært basert på samarbeid med USA og andre allierte, har landet aldri vært regnet som naturlig til å ha et lederverv i NATO, slik at mulige nordiske kandidater nødvendigvis må komme fra Norge eller Danmark – som i forsvarssammenheng er to små land.

Tid for øst?

Det kreves enighet i valget av ny generalsekretær og alle medlemslandene har vetorett. Antatte sterke kandidater har tidligere blitt vraket fordi ett eller flere land har nektet å godta vedkommende.

Som alltid er det de store som har mest å si, og ingen kan bli leder av NATO uten støtte fra USA, Tyskland og Storbritannia. I de senere årene har også Frankrike blitt viktigere igjen, ved at de nå er med i den militære kommandostrukturen som president Charles de Gaulle trakk landet ut ifra i 1966.

Gitt NATOs sterke utvidelse mot øst og tilslutningen fra tidligere Warzawapakt-land og land som i mange tiår lå under Sovjetunionen, var det flere som pekte på at tiden nå kanskje var moden for at dette burde reflekteres når ny NATO-sjef skulle velges.

I dette bildet var det mange som pekte på Polen og sittende utenriksminister Sikorski som den mest aktuelle kandidaten østfra. Hvor sterkt han egentlig har stått, er det kun en engere politisk og diplomatisk krets som med visshet vet.

I tillegg har Italias tidligere utenriksminister og EU-kommissær Franco Frattini vært nevnt. Frattini skal selv ha lansert sitt kandidatur, men det er lite som tyder på at han har vært «brennhet».

I går gikk Storbritannias statsminister David Cameron offentlig ut med sin støtte til Stoltenberg. I det britiske parlamentet sa Cameron at den norske, tidligere statsministeren var en utmerket kandidat til vervet som alliansens generalsekretær.

Ingen kommentar

Stoltenbergs pressekontakt Sindre Fossum Beyer sier at Jens Stoltenberg fortsatt ikke vil kommentere spekulasjonene rundt NATO-posten, heller ikke den angivelige støtten fra den polske utenriksministeren.

Ifølge en tidligere medarbeider av Anders Fogh Rasmussen, Michael Ulveman, er det Stoltenberg som får jobben som generalsekretær.

Hvis det blir enighet rundt Stoltenberg, kan han bli utnevnt til ny generalsekretær i forbindelse med utenriksministermøtet i NATO 1. og 2. april.

SISTE NYTT

Siste nytt