Karl og Johan på Pride i Trondheim 2023
Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Karl og Johan for alltid

Ei historie om to menn som blei straffa for kjærligheten. Og hva som skjedde etterpå.

Det summa i selskapslokalet i Trondheim. Utafor var det noen få minusgrader og krig. Inne hadde storfamilien rigga til fest.

Johan tok tak i stokken sin med den ene handa. Slipset satt pent i halsen på den hvite skjorta. Han hadde begynt å se litt dårligere den siste tida, men han syntes fortsatt det var koselig med de små barna som løp rundt han.

Hva tenkte han på der han satt? Hadde han hørt hva folk sa om han og samboeren? At de var «griskailla»? Eller tenkte han på den høsten da han og Karl møttes for første gang?

Karl og Johan ved siden av hverandre.

Oktober 1915

Det var en historisk høst i Norge. For første gang kunne kvinner stemme på lik linje med menn i stortingsvalget.

En kvinne putter en stemmeseddel i valgurne ved stortingsvalget i 1909. I bakgrunnen kan man se ribbevegger, og til høyre for kvinnen er det et avlukke. En mann med bart står lengst til venstre i bildet. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang.

Noen kvinner hadde stemmerett ved valget i 1909, men det tok seks år til før det blei allmenn stemmerett i landet.

Foto: ANDERS BEER WILSE / NORSK FOLKEMUSEUM

Men det var kanskje ikke det enkemannen Johan Schølberg var mest opptatt av. For han hadde nettopp truffet sitt livs kjærlighet.

Kanskje møttes de i parken ved Vår Frue kirke i sentrum av Trondheim. Det var hvert fall et slags samlingssted i byen for menn som hadde sex med andre menn på denne tida.

Prestekrager

Johan Schjølberg var 49 år. Han jobba for kommunen. Karl Nervik var en god del yngre, 26 år gammel. Han jobba som maler, og elsket å gå ute i naturen og se på blomstene.

Den ene var lyshåra, den andre mørk. Begge hadde bart. De hadde barn på hver sin side. Karl var gift og sønnen hans var knappe to år gammel.

Møtene mellom Karl og Johan skulle snart skape store problemer for dem.

20. mai 1916

Anna Nervik passerte hestedrosjene på torget. Hun gikk opp trappa til politikammeret i Trondheim. Kona til Karl var lei.

Svarthvit bilde av Hornemannsgården i Trondheim. I bakgrunnen kan man se Vår frue kirke. Flagget et heist på Hornemannsgården som inneholdt Trondheim politikammer. Bildet er tatt i 1929.

Politistasjonen lå midt i sentrum av i Trondheim i rundt 100 år, fram til 1974.

Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Helt sia nyttår hadde mannen vært mer eller mindre fraværende.

Først hadde Karl fått brev fra Johan Schjølberg med invitasjon til å komme på besøk. Så skulle han bare overnatte hos denne Johan fordi han skulle male et skap hjemme hos han i Fagerviken.

Karl hadde dukka opp hjemme for å spise mat, før han forsvant ut på jobb igjen. Men det blei vanskeligere og vanskeligere å få tak i han.

Ryktene gikk. Var Karl og Johan kjærester?

Foto: Arne Jacobsen/Trondheim byarkiv

Inne på politikammeret møtte Anna en kvinnelig politibetjent. Hun skrev ned anklagene fra 28-åringen.

« ... hun nærer frygt for at hendes mand Karl Nærvik og by­arbeider Johan Schjølberg, staar i homosexuelt forhold til hinanden».

Ikke nok med det: Karl skulle ha tatt med seg kopper, planter og gardiner til der Johan bodde. Karl hadde skrevet et brev til henne og krevd skilsmisse. I tillegg skulle han ha trua både Anna og mora hennes.

Kaffekopper med sukkerbiter

Anna «anmoder om politiets bistand for at faa bragt paa det rene, hvorvidt der bestaar noget usædeligt forhold mellem hendes mand og Schølberg».

Nå skjedde ting fort.

Naboer og familie av de to mennene blei i tur og orden innkalt for å fortelle det de visste om forholdet.

Den eldste dattera til Johan fortalte at faren og Karl sov sammen i ei enkel jernseng.

Og et av de to barna som fortsatte bodde med Johan skal ha sett «Nærvik ligge omsluttet av hendes fars arme».

Holde rundt

Avhøret

Tre dager etter at Anna Nervik kontakta politiet for første gang blei Karl og Johan avhørt.

Karl holdt lite tilbake, ifølge notatene fra avhørene.

Politibetjenten kunne notere at «dette unaturlige samleie har de drevet gjennemsnitlig 4 gange om uken, fra slutten av februar og til dato».

Så var det Johan sin tur.

Foto: Hilfling-Rasmussen/Under Dusken/NTNU

Han innrømte at han og Karl hadde delt seng, men nekta først for at de hadde gjort noe «usædelig».

Men den kvinnelige politibetjenten ga seg ikke så lett.

«Efter indgaaende, skarp examination og foreholdt at han vil bli underkastet lægeundersøkelse, erkjender han nu, at han har levet i et homosexuelt forhold siden januar.»

Avhør

Johan måtte detaljert forklare hvor ofte, og åssen de har hatt sex. Han fortalte at han og Karl hadde snakka om å ta sitt eget liv.

Til slutt innrømma han at han var skyldig i brudd på «homoparagrafen» 213 i straffeloven.

I det avhørene var over måtte Karl og Johan undertegne på et dokument. Der lova de at de skulle holde seg borte fra hverandre.

Underskriftene til Karl og Johan

Men Karl og Johan skulle ikke klare å holde løftet de ga til politiet.

Flukten

Allerede samme kveld, noen timer etter avhørene, møttes de igjen. De neste ukene reiste Karl og Johan rundt både sammen og hver for seg.

Prøvde de å slippe unna politiet sånn at de kunne fortsette forholdet?

Til slutt endte de opp i gruvesamfunnet Løkken Verk. Der fikk de seg et sted å bo og jobb. Johan lasta malm fra gruvene, og Karl mala nybyggene i anlegget.

Foto: L. Marienborg, Orkla industrimuseum

De fikk et familierom i ei arbeiderbrakke, og la planer om at de to ungene til Johan skulle komme etter.

Men i mellomtida hadde statsadvokaten lest avhøra av mennene. Han krevde at politiet fulgte med på «om de mistænktes forhold gjenoptages, – og at de paagripes, hvis saa sker».

Bare noen uker etter at Karl og Johan hadde flytta til Løkken Verk blei Karl igjen avhørt, mens Johan var en tur tilbake i Trondheim. Karl sto og mala da lensmannen dukka opp.

Malebøtte og kost

Karl fortalte lensmannen at de to mennene bare bodde sammen som kamerater. Men han hadde ingen planer om å reise tilbake til kona si.

Kort tid etter avhøret ringte lensmannen til kollegaene i Trondheim for å fortelle at Johan var i byen. Samme kveld, den 30. juni, blei Johan arrestert.

Telefon 1916

Da Karl fikk høre om det blei han helt ute av seg. Han reiste straks fra Løkken til byen for å snakke med Johan.

Men hva skjedde da han kom til politikammeret? Lot han seg frivillig arrestere for å få være sammen med kjæresten sin? Eller var det politiet som tok Karl da han plutselig dukka opp hos dem?

I politirapporten står det:

«Han forklarer at han har fattet saadan kjærlighed til Schjølberg at han ikke kan være ham foruten, og det forhold som er opstaat mellem ham og Schjølberg er det ingen som kan sætte sig ind i eller formaa at sønderrive».

Så blei de sittende der begge to, i fengsel og vente.

Fengsel

Sinnssjuk?

Det er ikke godt å si hva de tenkte på mens de satt bak lås og slå. Men ingen av dem hadde forstått at forholdet deres kunne være straffbart. Ikke før de blei kalt inn til det første avhøret.

Det som er sikkert er at politiet kobla inn en psykiater for å sjekke den mentale tilstanden til Karl Nervik.

Eksteriørbilde av Trondheim kretsfengsel, avdeling B, i Munkgata. Fengselet er en murbygning hvor noen av vinduene har gitter foran. Utafor er det et lavt tregjerde med en hage rundt. Bildet er tatt mellom 1900 og 1930.

Trondheim kretsfengsel lå i hovedgata som går fra Nidarosdomen til Ravnkloa. Fangene laga blant annet treleiker til barn mens de var sperra inne. Bygningen blei revet i 1966, og i dag står tinghuset der.

Foto: Ukjent/Statsarkivet i Trondheim / CC BY-SA 4.0

Karl var overraska over at legen ville undersøke han. Men han fortalte legen at «hans abnorme sexuelle tilbøieligheder» ikke var noe ukjent fenomen i historia. For eksempel sa Karl at både Aleksander den store og Katarina av Russland hadde vært som han.

Legen noterte at Karl hadde «ingen særlige degenerationstegn».

Men han klarer ikke konkludere om han er sinnssyk eller ikke. For å finne ut av det mente han Karl måtte legges inn på lukka avdeling.

Innesperret

I starten av august måtte Karl møte foran en dommer som skulle avgjøre hva som skulle skje.

Til å forsvare seg hadde Karl fått advokat Johan Bruun. Han var ikke bare jurist, men også varaordfører i Trondheim.

Bruun protesterte i retten. Han sa det ville være å gå altfor langt å legge Karl inn på «sindsykeasyl».

«Hvis sigtede blev indlagt i længere tid til observation efter at han nu i over en maaned har hensittet i varetægtsarrest, vilde dette for ham kunne faa de aller betænkeligste følger.»

Referat fra forhørsretten

Advokaten argumenterte også med at forbrytelsen som Karl og Johan var sikta for ikke var farlig for samfunnet.

Forholdet deres var jo helt frivillig, mellom to voksne menn.

Det var heller ingen fare for «nogen aandelig smitte som kunde brede sig frå dette forhold». Dommeren måtte si seg enig. Karl slapp innleggelse.

En måned seinere kom straffesaken endelig opp i retten.

«To homoseksuelle mænd»

Den var klemt mellom to notiser om et bryllup og ei ulykke. Dommen.

Den andre dagen i september 1916 kunne folk i Trondheim lese om Karl og Johan i Adresseavisen.

Faksimile fra Adresseavisen 2. september 1916. Der står det: «I meddomsretten behandledes igaar en sedelighetssak mot to homoseksuelle mænd, hvorav den ene var gift og hadde et to aar gammelt barn. De blev idømt 60 dages fængsel hver og den enes egteskap blev oppløst ved dom.»
Faksimile: Adresseavisen

Dommeren mente det var bevist at de hadde hatt et seksuelt forhold. Det hadde jo både Karl og Johan innrømma flere ganger. Karl hadde heller ikke gjort plikta si som ektemann og far.

Straffa var 60 dager i fengsel.

Samme dag som saken blei omtalt i avisa godtok Johan dommen. Men han fikk utsatt soninga. Karl, som hadde sittet fengsla nesten hele sommeren, var ferdig med straffa to uker etter at dommen falt.

Etter dette skulle ingen av dem sitte i fengsel igjen.

Her kunne historia om Karl og Johan slutta. Men det gjorde den ikke.

Livet etterpå

Jeg synes jo det var det mest fantastiske da jeg oppdaga det.

Det sier historiker Runar Jordåen. Det er han som har funnet alle dokumentene fra rettssaken mot det homofile paret i Trondheim.

Historiker Runar Jordåen ser inn i kamera. Han har på seg ei grønn skjorte og briller. Han har skjegg og sideskill. Bakgrunnen er en grå murvegg. Jordåen jobber i Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Runar Jordåen jobber med å dokumentere norsk LHBT+-historie gjennom Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Men da han begynte å se etter navnene deres i folketellingene i åra etter dommen, så han et mønster.

– De fulgte hverandre hele livet!

Karl og Johan flytta sammen fra sted til sted i byen. På lasset fulgte de to minste barna til Johan.

Utklipp av Trondheims adressebok fra 1952. Der står det 3b, Nervik Karl maler og Schjølberg Johan pens.

Adresseboka for Trondheim viser at Karl og Johan bodde sammen i 1952, og at Karl fortsatt jobba som maler.

Faksimile: Nasjonalbiblioteket

Vi kan jo ikke vite åssen de definerte forholdet sitt resten av livet, sier Jordåen.

Men han trur det var kjærligheten som holdt dem sammen.

I tillegg hadde de en annen ting: En slags aksept fra familien til Johan.

Det som er sikkert er at dattera til Johan var fullt klar over at de to hadde vært kjærester. Under etterforskninga i 1916 måtte hun nemlig svare på politiets spørsmål om farens samliv.

Ifølge notatene til politiet mente Thora bestemt at mora til Johan ikke ønska at Johan skulle straffes på noe vis «idet hun holder med ham».

Thora sjøl ville heller ikke «fremsætte noget ønske om forføining mot sigtede».

Familien var til og med villig til å ta hånd om Johan da han slapp ut fra fengsel i slutten av juli 1916.

Familieselskapet

De voksne hadde spart opp rasjoneringskorta sine. De hadde gått sammen for å få ei pause fra verden. Kanskje kunne denne festen gi dem en skikkelig god start på 1943.

De hadde til og med leid inn en fotograf for å ta et fellesbilde av dem.

Fotografen plasserte barna på første rekke. På radene bak blei de voksne stilt opp.

Svarthvit bilde av familien Hågensen på nyttårsselskap i 1943. En av deltakerne på festen var Johan Schjølberg og sannsynligvis var også Karl Nervik der.
Foto: Privat / Schrøder

To aldrende menn skilte seg litt ut.

De blei plassert på hver sin side av flokken.

Begge hadde bart og smilte mildt inn i kamera.

Svart-hvit bilde av familien Hågensen på nyttårsselskap i 1943. En av deltakerne på festen var Johan Schjølberg og sannsynligvis var også Karl Nervik der.

Mannen på andre rad er Johan.

Svart-hvit bilde av familien Hågensen på nyttårsselskap i 1943. En av deltakerne på festen var Johan Schjølberg og sannsynligvis var også Karl Nervik der.

Mannen på bakerste rad er sannsynligvis Karl.

Svart-hvit bilde av familien Hågensen på nyttårsselskap i 1943. En av deltakerne på festen var Johan Schjølberg og sannsynligvis var også Karl Nervik der.

– Jeg har ikke tenkt på dem på nesten 80 år!

Det er jenta med det krøllete håret og mørke matrosdressen som forteller. Nå er Kari Markussen nesten 86 år gammel.

Kari forteller at Karl og Johan bodde i et fint hvit hus på Nidareid, noen hundre meter fra Ilaparken. For å komme til kjellerleiligheten de leide måtte de gå ned ei trapp.

– Jeg husker veldig godt at vi var på besøk hos dem.

Hun sier at det var farmor Thora, dattera til Johan, som tok med seg familien på besøk til Karl og Johan. De var der en gang i året.

– Jeg syntes den ene av dem var liten, men de var veldig hyggelige.

Foto: Ukjent/Trondheim byarkiv

Men hun kan ikke huske at det noen gang blei snakka om hvilket forhold de to mennene hadde.

Ifølge Kari var det Karl som var den livligste av de to.

En annen slektning forteller at han så vidt husker at han var på besøk i kjellerleiligheten på Nidareid. Men han fikk alltid høre at Johan «var en jævel til å strikke».

Strikking

Epilog

Synet til Johan forsvant med åra. Da han blei gravlagt i november 1955 sa presten at Schjølberg var en gammel, prøvet mann, strevsom og saktmodig.

Karl levde i fire år uten Johan, før han også gikk bort. Sønnen hans arva det lille Karl hadde. Men sønnen hadde tatt etternavnet til stefaren sin, og vi veit ikke om de hadde noe kontakt i det hele tatt.

Ballonger i pridefarger

Homofili på starten av 1900-tallet

Homofili var ikke noe stort tema i Norge på starten av 1900-tallet. Verken i avisene eller i andre deler av samfunnet.

– Ofte var det diskresjon, ikke konfrontasjon, som herska, sier historiker Runar Jordåen som jobber i Skeiv arkiv ved Universitet i Bergen.

Det finnes en god del eksempler på at kvinner var samboere uten at det skapte store problemer for dem.

Prideflagg i bølger, uklart fokus.

Forbudt synd

Homofili og sex mellom to menn hadde vært forbudt og sett på som noe syndig i århundrer i Norge. Det synet var fortsatt vanlig i 1916, da Karl Nervik og Johan Schjølberg blei dømt.

– Men det er viktig å få frem at saken er svært utypisk, sier Jordåen.

De fleste straffesakene mot homofile handla om overgrep og lignende. Så det måtte mer enn et likeverdig forhold mellom to voksne menn som det Karl og Johan hadde, før det blei reist tiltale.

Regnbuens farger

Født sånn eller blitt sånn

– Det var vanlig å tenke på at dette var noe umoralsk man gjorde, ikke noe man var, forteller Runar Jordåen.

I tida rundt 1900 begynte synet på homofili å endre seg. Begrepet homoseksualitet hadde begynte å bli brukt.

– Homoseksualitet var ifølge psykiatrien noe man var i den forstand at det kunne være medfødt, eller ved at man var blitt slik som resultat av en uheldig utvikling i oppveksten, sier Jordåen.

Ei håndvifte i pridefarger mot himmelen som bakgrunn.
Darrin Zammit Lupi/Reuters

Sjukdom og straff

Det betyr at homofili på en måte blei sett på som sjukdom. Men ifølge Jordåen førte det også til en annen konsekvens. En del leger og andre mente det ikke burde straffes lenger.

– Å straffe en sykdom som man ikke kunne noe for, var meningsløst, forteller Jordåen.

Andre mente at homoseksualitet var en medfødt egenskap, og ingen sjukdom. Men det tok fortsatt over 50 år før «homoparagrafen» blei fjerna fra norske lover.

Kilder: Runar Jordåen, Skeivt arkiv, etterkommerne til Johan Schjølberg og Karl Nervik, Statsarkivet i Trondheim, Trondheim byarkiv.