Hopp til innhold

Homofile får likevel ikke gi blod nå – utsatt på ubestemt tid

Det skulle bli full likestilling i blodbankene mellom heterofile og menn som har sex med menn fra nyttår. Men nå er det ingen som veit når det blir sånn.

To hender med blå latekshansker holder en pose med blod fra blodbanken.

REDDER LIV: Det var rett over 90.000 blodgivere i Norge i 2021. Ingen av dem var menn som har sex med menn.

Dette er ei gruppe som har venta lenge for å kunne bidra til samfunnet gjennom å gi blod.

Det sier Hilde Arntsen som er leder av foreninga FRI.

I 2017 fikk menn som har sex med menn gi blod for første gang i Norge. Men kravet var at de ikke kunne ha hatt sex med noen på ett år.

Det gjorde det i praksis umulig for homofile å gi blod.

Samtidig har andre vestlige land kutta ned på karantenetida, og innført ny testing, fram til det har blitt likestilling i blodbankene deres.

I fjor sommer gikk helse- og omsorgsministeren og helsedirektøren sammen. De fortalte at homofile endelig skulle få gi blod på lik linje med heterofile.

Men nå veit ikke myndighetene når det faktisk blir gjennomført.

Les også Nordmenn er for dårlige til å gi blod

Blodgiver

Mer komplisert

Vi trodde kanskje at jobben blei enklere enn den viste seg å være, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sa at homofile skulle få gi blod på lik linje med heterofile.

Foto: Lars Os / NRK

I forkant av beslutninga i fjor gikk Folkehelseinstituttet gjennom det smittevernfaglige rundt om menn som har sex med menn skulle få gi blod.

De kom fram til at karantenetida på seks måneder sia siste nye sexpartner, som gjelder for heterofile, er lang nok også for homofile.

De mente det heller ikke var nødvendig å innføre nye tester. For i tillegg til karantene, er de som blir gjort i dag nok til å avsløre for eksempel mulig hivsmitte. Men de foreslo å legge inn nye spørsmål til spørreskjemaet som blodgivere må svare på.

Blodposer i en blodbank.

De siste ti årene har det blitt stadig færre blodgivere i Norge.

Foto: Helena Rønning / NRK

Vår vurdering er basert på at menn som har sex med menn, og som lever i gjensidige, monogame forhold, ikke har spesielt økt risiko for seksuelt overførbare infeksjoner sammenligna med personer i stabile, heterofile forhold.

Det sier avdelingsdirektør Anne-Marte Bakken Kran i FHI.

Hun legger til at de ikke har vurdert det blodbankfaglige i saken, og det er Helsedirektoratet som skal gjøre ei helhetlig vurdering.

Nå beklager helsedirektøren at direktoratet ikke sjekka skikkelig med blodbankene.

Vi burde forankra dette bedre med fagmiljøene, sier Guldvog.

Også Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de skal se videre på saken.

Vi har blitt orientert om forsinkelsen, og kalt inn har blant annet Helsedirektoratet og FHI til et møte for å bli orientert om dette og veien videre, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Les også Myte om kvinner og kjønnssjukdommer: – Det stemmer jo ikke

Vi ser to kvinner holder hender. Vi ser de bakfra, med fokus på hendene. Den ene ser ut til å holde et pride-flagg.

Skepsis

Fagfolka ved blodbankene sier de ikke blei lytta til før helseministeren og helsedirektøren bestemte at homofile skal få gi blod.

– Beslutninga er tatt på et politisk grunnlag, skriver overlege Lise Sofie Nissen-Meyer ved blodbanken i Oslo i en e-post.

Hun forteller at de som får gi blod i Norge i dag er valgt ut fordi de er spesielt friske og har lav risiko for smitte gjennom blodet.

Nissen-Meyer og tre kollegaer fra blodbankene har på oppdrag fra transfusjonstjenestens kvalitetsråd laga ei faglig vurdering av muligheten for å la homofile gi blod.

Lise Sofie H. Nissen-Meyer, seksjonsleder for blodgivning ved Blodbanken på Ullevål sykehus i Oslo.

Lise Sofie H. Nissen-Meyer er leder for blodbanken ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Nadir Alam / NRK

De anbefaler å vente med å innføre denne endringa i Norge til vi har data fra andre land. Blant annet om åssen det har gått der de har mer testing og enda spørreskjemaet. Det er usikkert når dette kan være klart.

Nissen-Meyer sier at pasienter ikke bør utsettes for en eventuell økt smitterisiko for å gjøre ei ny gruppe til mulige blodgivere.

– Det er i strid med blodbankenes vel etablerte «føre var»-prinsipp.

Trygghet

Vårt mål er ikke å ekskludere grupper. Vårt mål er å minimere risikoen for de som skal motta blod, og gjøre det tryggest mulig for blodgivere.

Det sier Einar Kristoffersen ved Haukeland sjukehus i Bergen.

Einar Kristoffersen, avdelingssjef ved blodbanken på Haukeland sykehus.

Einar Kristoffersen er leder for blodbanken i Bergen.

Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret / NRK

Han mener det ennå ikke er laga et system for å få til den kombinasjonen.

– Vi må få på plass de verktøyene vi trenger for å velge givere sånn at vi er sikre på at det blodet som skal gis til pasienter er like trygt etter endringa som det er i dag.

I FRI er de utålmodige, sjøl om de også er opptatt av at dette blir gjort på en skikkelig måte.

Vi hadde ønska at man hadde kommet lenger i den prosessen, sier Hilde Arntsen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han regner med å følge råda fra blodbankene om å vente. Og nå tør ikke helsedirektøren svare på når det kan bli likhet mellom homofile og heterofile.

– Nå har jeg gått for langt i å love det en gang, og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Vi kommer til å bruke den tida som er tilstrekkelig.

  • Visste du at sex mellom menn var ulovlig i Norge i 1000 år? Les historien om Karl og Johan to menn som blei straffa for kjærligheten:

Karl og Johan på Pride i Trondheim 2023

Karl og Johan for alltid