Vil tette inntektsgap i jordbruksoppgjøret

Bøndene har de to siste årene sakket akterut med 8400 kroner sammenlignet med andre yrker, viser beregninger fra Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, vil tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Budsjettnemnda for jordbruket kom med en ny oversikt over inntektsutviklingen i jordbruket fredag.

Den blir et viktig grunnlag for årets jordbruksoppgjør.

Sakker akterut

Grunnlagstallene viser en inntektsvekst for bønder på 13.100 kroner per årsverk fra 2015 til 2017, skriver Nationen.

Andre grupper har på samme tid har hatt en inntektsvekst på 21.500 kroner, viser ei utregning fra Norges Bondelag.

– Torsdag ga Stortinget beskjed om å legge til rette for inntektsmuligheter for både store og små bruk. Nå forventer vi at dette følges opp i årets jordbruksoppgjør, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på bondelagets hjemmeside.

Store tjener mest

De nye tallene viser at store bruk tjener mest og at det er et betydelig inntektsgap mellom de store brukene og de små og mellomstore gårdene.

De minste melkebrukene har over 100.000 kr lavere inntekt per årsverk enn de største.

– Inntektsgapet er fortsatt betydelig på tross av at jordbruksavtalene i 2015 og 2016 har forsøkt å kompensere for skjevheten i inntektsutviklingen mellom store og små bruk, sier Bartnes som varsler at dette vil bli en prioritert sak i jordbruksoppgjøret.

To personer står i et fjøs med flere kuer i.

De største melkebrukene tjener mest. Tall fra Budsjettnemnda som kom denne uka viser at de minste melkebrukene har over 100.000 kroner lavere inntekt per årsverk enn de største.

Foto: Helle Therese Konsgrud / NRK