Hopp til innhold

Vil stanse en utbygging som allerede er gjort – av respekt for samer og FN

Politikere i SV foreslår å stanse vindkraftutbyggingen på fjellet Storheia – selv om den er så godt som ferdig. Samtidig ber de eget parti si unnskyld til samene for at de sa ja til utbyggingen.

Området Storheia på Fosen.

80 NYE VINDTURBINER: På Storheia på Fosen skal det i løpet av 2019 settes opp 80 vindturbiner. Utbyggingen kan være i konflikt med reindriftsnæringa, og FN har bedt Norge om å stanse arbeidet.

Foto: Fosen Vind

– Saken er pinlig og skuffende. For ti år siden stemte SV, både i regjering og fylkesting, ja til vindkraftutbygging. Nå er utbyggingen blitt en skam for Norge, sier fylkespolitiker for SV i Trøndelag, Torgeir Strøm.

SV la denne uken fram forslag i fylkestinget om å be regjeringen stanse utbyggingen av Storheia Vindpark. FN sin rasediskrimineringskomité har oppfordret Norge til å sette utbyggingen på vent til de har fått behandlet saken.

Regjeringsadvokaten valgte i januar å avvise FN.

Nå jobber politikere for å endre det de kaller et pinlig kapittel i norsk historie.

Bygging av anleggsvei til Storheia vindanlegg

UNDER BYGGING: Anleggsveiene opp til Storheia er nå ferdig bygd. Til sammen 62 kilometer vei er på plass, og turbinene er planlagt å komme fra Danmark i løpet av sommeren.

Foto: OLE MARTIN WOLD / OLE MARTIN WOLD

– Saken er svært prinsipiell. SV mener det er en alvorlig undergraving av FN og den samiske urbefolkningen sine menneskerettigheter at arbeidet fortsetter. Vi i Trøndelag er en forvalter av samisk kulturarv og må ta det på alvor, sier fylkespolitiker for SV, Rakel S. Trondal.

Burde aldri blitt utbygd

Storheia vindpark skal etter planen stå ferdig senere i år, og vil bli landets største.

I desember ba FN Norge om å stanse byggearbeidet inntil de har behandlet en klage fra den sørsamiske befolkningen. Klagen går ut på at utbyggingen av vindparken er diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

Olje- og energidepartementet avviste dette med blant annet at staten egentlig ikke er part i saken, og at anmodningen fra FN ikke er rettslig forpliktende for Norge.

Aksjon på Storheia

DEMONSTRERT: Beaska Niillas i Norske Samers Riksforbund og Kjell M. Derås demonstrerte i 2018 mot utbyggingen av Storheia ved å sette opp en lavvo i oppkjørselen til anleggsområdet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Trøndelags største mageplask har funnet sted på Storheia, sier Gunnar Singsaas fra Frp.

– Da saken ble behandlet var ikke samer engang tema i kommunestyret. Rett og slett fordi de ikke var med i utredningen, fortsetter han.

Tre av vindparkene til selskapet Fosen Vind bygges i Åfjord kommune.

– Jeg var positiv til de to andre. Men Storheia burde aldri vært bygd ut, på grunn av den store konfliktgraden. Nå har utbyggingen svertet hele omdømmet til vindkraftnæringen, sier Singsaas.

Ber SV si unnskyld

Da fylkestinget behandlet utbyggingen av Storheia i 2009 var Frp og Rødt de eneste partiene som stemte imot.

Torgeir Strøm (SV)

SKAM: Fylkespolitiker for SV i Trøndelag, Torgeir Strøm, mener utbyggingen av Storheia er en skam for Norge og at SV burde be samene om unnskyldning.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Det angrer SV seg for nå.

– Vi har vært positive til utbyggingen både i regjering og fylkesting. Jeg vil at vi i SV skal be samene om unnskyldning. Det er aldri for sent å snu, sier SVs Torgeir Strøm.

Forslaget fra SV fikk støtte fra både Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet og et mindretall i Arbeiderpartiet. Men det ble stemt ned med 18 mot 50 stemmer.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik begrunner dette med at utbyggingen har kommet for langt.

– Det er noen tog som har gått nå. Naturinngrepene er gjort, anleggsveiene er bygd. Kun det å montere turbinene gjenstår. Kostnadene med å stanse arbeidet vil bli svært store for utbyggerne. Fylkeskommunen har en plikt til å være en forutsigbar forvaltningsaktør i denne saken.

Men fylkesordføreren tror ikke utbyggingen av Storheia ville vært mulig hvis saken hadde kommet til behandling nå.

– Med dilemmaet vi står overfor på Storheia er jeg svært usikker på om det ville blitt gitt en konsesjon i dag, sier Sandvik.

FOTOMONTASJE av Storheia vindpark

Denne montasjen viser hvordan Storheia vil se ut når alle vindmøllene er på plass. Statkraft er største eier i selskapet Fosen Vind. Hvis turbinmontasjen ikke skjer som planlagt vil dette ha «omfattende økonomiske konsekvenser» ifølge Statkraft.

Foto: FOTOMONTASJE/FOSEN VIND