Hopp til innhold

Staten trosser FN og Samerådet i vindkraftstrid

Utbygginga av vindparken på Storheia i Trøndelag fortsetter, selv om FNs komité mot rasediskriminering har bedt om en midlertidig stans.

Aksjon på Storheia

Reindriftsnæringen demonstrerte da anleggsarbeidet startet på Fosen i vår. Det gikk så langt at politiet måtte gripe inn.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Det er Samerådet, på vegne av reineiere på Fosen, som har klaget byggingen inn for FN-organet. Fredag ble det klart at Olje- og energidepartementet ikke følger anmodningen fra FN.

Samerådet mener vindparken rammer reindriften i området, og ba rasediskrimineringskomitéen se på saken. Komitéen har bedt staten om å gripe inn i utbygginga, slik at arbeidet stanses midlertidig mens saken behandles hos FN.

– Et angrep på samisk kultur

Staten har valgt å ikke følge rådet til FN, noe Samerådet er sterkt kritiske til.

Åsa Larssons Blind

Åsa Larsson Blind og Samerådet mener Norge må rette seg etter FN i denne saken.

– At en stat som Norge åpent og med vilje trosser et FN-organ er svært bemerkelsesverdig, sier Samerådets president, Åsa Larsson-Blind.

Larsson-Blind mener vindparken går kraftig ut over den lokale reindriften, en næring som er en viktig del av samisk kultur.

– Dette er et angrep på samisk kultur. Vi kommer til å løfte saken internasjonalt, slik at det blir kjent for andre medlemsland i FN at Norge har valgt denne veien, og at Norge ikke anerkjenner FNs legitimitet.

De politiske reaksjonene kommer umiddelbart.

I stedet for å be FN-komiteen trekke anmodningen bør regjeringen stanse anleggsarbeidene på Storheia, slik at FNs rasediskrimineringskomite kan få behandlet saken skikkelig, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

Saken pågår i rettsvesenet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg påpeker at anmodningen fra komitéen ikke er rettslig forpliktende for Norge.

– Jeg legger imidlertid til grunn som et utgangspunkt at slike anmodninger så godt som mulig bør imøtekommes, skriver Freiberg i sitt svar til Stortinget, etter at SV og MDG spurte om det er aktuelt å stanse bygginga.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Staten har ikke tidligere vært involvert i saken, og ble trukket inn da utbygginga ble klaget inn for FN. Konflikten sto opprinnelig mellom reindriftsnæringa og selskapet som står bak utbyggingen, Fosen Vind. Brorparten av aksjene i Fosen Vind eies av Statkraft, som i sin tur er heleid av staten.

Saken skal behandles i retten for tredje gang i september 2019. Fosen Vind har vunnet begge de foregående gangene.

Uenige om erstatning

Siden saken ikke er avgjort i retten er det derfor feil å starte utbyggingen, mener Samerådet. Olje- og energiministeren mener på sin side at det er feil å klage inn saken til FN når den ennå ikke er ferdig i norsk rettsvesen.

Ministeren og Fosen Vind mener mye er gjort for å imøtekomme behovene og kravene fra reindriftsnæringa.

Torbjørn Steen

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

– Sørgruppa (reineierne, journ.anm.) og Sametinget ble konsultert både i NVEs konsesjonsbehandling og ved departementets klagebehandling, skiver Freiberg.

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen, sier de har hatt en god dialog med reinnæringa når det gjelder erstatning under byggefasen, og at uenigheten har oppstått rundt kompensasjon for perioden hvor vindparken er operativ. Denne perioden kan vare i 25–30 år.

Aksjon på Storheia

Demonstrantene forsøkte å stoppe anleggsarbeidet i vår.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Partene sto for langt fra hverandre

Freiberg skriver at departementet fastsatte flere tiltak for å kompensere Sørgruppa, og at reindriften ikke snakket om brudd på rasediskrimineringsloven før FN kom på banen. Larsson-Blind i Samerådet mener man ikke nødvendigvis støtter prosjektet selv om man deltar i prosessene.

– Vindparken ble forsøkt stanset fra starten av. Sørgruppa er mot prosjektet, men har blitt tvunget til å delta i forhandlingene.

Steen i Fosen Vind er glad for at selskapet slipper å stanse arbeidet, men skulle helst vært foruten uenighetene.

– Ideelt sett skulle vi ha inngått en avtale med reineierne for driftsfasen, men dessverre var det ikke mulig fordi partene sto for langt fra hverandre.

Larsson-Blind er svært skuffet over at Norge trosser FN i denne saken.

– Dette er en trist beskjed å få før jul.

Vindpark Storheia i Åfjord

Etter planen skal det bygges 80 vindmøller på Storheia.