Vil ha flytekniske fag til Fosen

Forsvaret ønsker en flyfaglinje ved Fosen videregående skole. – En kjempemulighet for oss, sier rektor ved skolen.

Ørland Hovedflystasjon

Forsvaret mener det er naturlig å ha en flyfaglinje nær en av landets største kampflybaser.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Øystein Bakken

Øystein Bakken er svært positiv til en ny femårig utdanning ved skolen.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

– Nå jobber vi med å se på hva det er som må på plass for å få et slikt tilbud opp å gå, sier rektor ved Fosen videregående skole, Øystein Bakken.

Planen er å få på plass en femårig utdanning i flytekniske fag som skal ha tilknytning til kampflybasen på Ørland.

– Nå prøver vi finne ut hva som må på plass for å få dette tilbudet opp å gå. Vi ser på bygninger, utstyr, kompetanse og sertifiseringer, sier Bakken.

Fylkeskommunen har satt ned en egen arbeidsgruppe i tett samarbeid med Forsvaret, for å utrede muligheter og kostnader med et slikt tilbud.

Positive effekter for kampflybasen

Det finnes allerede en slik utdanning i både Sør- og Nord-Norge, men ikke i Midt-Norge.

Fungerende kommunikasjonssjef i luftforsvaret, Stian Roen, tror en etablering av en flyfaglinje ved Fosen videregående skole kan bli en styrke for kampflybasen på Ørland.

– Det kan dra gode synergieffekter mellom en slik type skole og luftforsvaret, sier Roen.

Godt nytt for ungdom i regionen

Bakken mener etableringen av en slik linje vil være en gylden anledning for ungdommer i regionen til å utdanne seg til stabil jobb.

– Hvis man flytter flymekanikerlinja som forsvaret selv har til Ørland, er jo det ekstra interessant for oss, sier Bakken.