Hopp til innhold

Veterinær om død oppdrettslaks: – Ordet «svinn» høres ut som en vare som bare forsvinner

Årlig dør over 50 millioner oppdrettslaks i merdene før de blir slaktet. Flere veterinærer kritiserer oppdrettsnæringens bruk av begrepet «svinn» – når det egentlig er snakk om fiskedød.

Død Laks

DØD OPPDRETTSLAKS: – Vi har snakket om «svinn» i næringen – men sannheten er jo at det er dødelighet, det ultimate tegnet på mistrivsel, sier tidligere professor ved Norges veterinærhøgskole, Trygve Poppe.

Foto: Kjartan Trana / NRK

I høst samlet veterinærer fra hele landet seg i Oslo for å diskutere fiskevelferd. Der ble det blant annet rettet kritikk mot Norges gigantiske oppdrettsnæring, og hvordan næringen endrer synet på fisken.

– Jeg tror holdningene vår kommer fram i hvilke ord vi bruker. Det har stor betydning at vi bruker ord som får frem at dette faktisk er levende individer, sier forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet, Kristine Gismervik, til NRK.

Flere veterinærer mener at begrepet «svinn» er et misvisende ord for alle de oppdrettsfiskene som hvert år dør av ulike årsaker – før de blir slaktet.

8,5 %

Øst-Finnmark

13 %

Vest-Finnmark

7,7 %

Kvaløya til Loppa

9 %

Andøya til Senja

7,5 %

Vestfjorden

og Vesterålen

Den store

laksedøden

53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017

Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt

8,3 %

Helgeland til Bodø

6,5 %

Nord-Trøndelag med Bindal

16,5 %

Nordmøre

og Sør-Trøndelag

28 %

Stadt til Hustadvika

22,1 %

Nordhordaland

til Stadt

24,6 %

Karmøy til Sotra

25,3 %

Ryfylke

8,5 %

13 %

7,7 %

9 %

7,5 %

Den store

laksedøden

8,3 %

53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017

Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt

6,5 %

16,5 %

28 %

22,1 %

24,6 %

25,3 %

8,5 %

13 %

7,7 %

9 %

7,5 %

Den store

laksedøden

8,3 %

6,5 %

53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017

Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt

16,5 %

28 %

22,1 %

24,6 %

25,3 %

Handler om husdyrhold

– Ordet svinn får jo dette til å høres ut som en vare som bare forsvinner. Det er et ord som sier at det ikke er så farlig, at vi må regne med litt svinn, sier Gismervik.

Hun mener det er viktig å snakke om den høye fiskedøden innenfor oppdrettsnæringen.

– Fordi at om vi har tatt på oss rollene med å ha et husdyr så må vi også ta på oss rollen med å gi de et miljø og forhold som de kan leve under. Altså vi må ha ansvar for at de har det bra, sier Gismervik.

Laksens hjerte

Fra foredraget om fiskevelferd ved Trygve Poppe.

Foto: Trygve Poppe

Ulike hjerter på oppdrettsfisk og villfisk

Gismervik får støtte av Trygve Poppe, tidligere professor ved Norges veterinærhøgskole og nå ekspertrådgiver hos analyse- og rådgivingsselskapet Pharmaq Analytiq.

– Vi har snakket om «svinn» i næringen – men sannheten er jo at det er dødelighet, det ultimate tegnet på mistrivsel, sier Poppe til NRK.

Trygve Poppe

Ekspertrådgiver Trygve Poppe i Pharmaq Analytiq.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Poppe mener grensene for hva som er normalt, blir flyttet av næringen. Et eksempel han peker på, er hvordan hjertet ser forskjellig ut på en oppdrettslaks og på en villaks.

Fiskehjertet er sentral indikator for fiskens helse, forklarer han.

– Vi ser jo massevis av eksempler på laksehjerter som er små, og at de har avvikende fasong. De aller fleste av dem har også betennelsesforandringer på overflaten av hjertet, sier Poppe, som påpeker at dette slettes ikke er normalt.

– Faren ligger jo i at vi etter hvert tror at det skal være sånn. Men dette er, etter mine begrep, et uttrykk for at denne fisken ikke har det bra.

Mener dette er ordkløveri

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, avfeier kritikken fra veterinærene.

Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Foto: Kjell Peder Gyldenskog

– Dette blir etter mitt skjønn en debatt kun for akademisk interesserte. Det som er det avgjørende og et faktum er at havbruksnæringen tar fiskevelferd på det dypeste alvor, og jobber hver eneste dag for å sørge for best mulig fiskevelferd, sier Eriksson.

Eriksson mener ordet «svinn» er et begrep som er brukt over lang tid, og at de fleste vet hva man legger i det.

– Det er ikke ordkløveri som avgjør om standarden på fiskevelferd, men den faktiske innsatsen om settes inn for å styrke fiskevelferden, sier Eriksson.

Finnes ingen offisiell statistikk

Dødeligheten i norsk oppdrettsnæring er av flere kilder beregnet til å ligge på om lag 20 prosent de siste årene – men det finnes i dag ingen offisiell statistikk å vise til.

Tallene i stolpediagrammet ovenfor er hentet fra Animalias rapport «Kjøttets tilstand 2017» og Veterinærinstituttets «Fiskehelserapporten 2017».

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til disse tallene om dødelighet innen matproduksjon, får NRK opplyst.

De forskjellige næringene påpeker at ulike tall ofte er vanskelig å sammenligne. For eksempel er produksjonstiden for slaktekylling 32 døgn, mens produksjonstiden for laks er rundt 18 måneder.