81 kyr sultet til døde

Bonden må møte i tingretten i høst tiltalt for grov vanskjøtsel. Det skjer syv år etter at Mattilsynet ble klar over at dyra levde under kummerlige forhold i fjøset.

Avmagrede storfe, Fosen

Avmagrede storfe under et tilsynsbesøk Mattilsynet hadde på en gård på Fosen i fjor. Like etterpå vedtok Mattilsynet at dyreholdet måtte avvikles.

Foto: Mattilsynet

Gårdbrukeren fra Fosen i Trøndelag er tiltalt fordi 81 dyr er døde på grunn av avmagring og vanskjøtsel over en periode på fire år fra 2013 til i fjor.

Men allerede i 2011 ga Mattilsynet pålegg fordi dyr levde under kummerlige forhold på gården.

Statsadvokaten har tiltalt bonden for grov overtredelse av dyrevelferdsloven og saken kommer opp for Fosen tingrett 18. september.

En lidelse for dyra

– Vi ser veldig alvorlig på dette, sier politiadvokat Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt.

Vanskjøtsel, Fosen

Slik så det ut da Mattilsynet kom til en gård på Fosen i 2017. Bonden ble politianmeldt.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet var på tilsynsbesøk hos bonden i fjor og et stort antall av kyrne i fjøset var avmagrede og led under mangel på tilstrekkelig fôring. Det førte til at Mattilsynet anmeldte saken til politiet og vedtok at dyreholdet måtte avvikles.

– Det som gjør saken alvorlig er at den angår veldig mange dyr og at det har skjedd over så lang tid. Dette har vært en lidelse for dyr over flere år og det er et betydelig antall, sier Nilsen.

Kan miste rett til å ha dyr i 10 år

Forsvarer til bonden, Jon Reidar Aae, sier han vil vente med å kommentere saken til han har vært i kontakt med bonden.

Aae mener det har tatt for lang tid før saken kommer opp for retten.

Bonden risikerer ifølge tiltalen å miste retten til å håndtere dyr over en periode på 10 år.

– Vi varsler at det kan bli nedlagt påstand om dette når saken kommer opp for retten i høst, sier politiadvokat Alf Rune Nilsen.

Alf Rune Nilsen, politiadvokat

Politiadvokat Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt sier politiet ser alvorlig på saken som kommer opp for Fosen tingrett 18. september.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Han forteller at saken er ferdig etterforsket, men vil ikke kommentere hva bonden selv har sagt i politiavhør.

– Politiet vil ikke gå inn på avhør som er gjort før saken er belyst i retten.

Mattilsynet har visst om vanskjøtsel siden 2011

Forsvarer for bonden, Jon Reidar Aae, sier at Mattilsynet allerede i 2011 ga pålegg om tiltak i fjøset etter et uanmeldt besøk. Den gangen hadde en del av dyra kummerlige forhold og båser var ikke rengjort i fjøset. Enkelte steder manglet det tilgang på tørr liggeplass.

Avdelingssjef i Mattilsynet, Ludvig Sjaastad, vil ikke kommentere denne saken så lenge den er under etterforskning av politiet.

Vanskjøtsel, Fosen

Mange av dyra levde under kummerlige forhold og lite mat da Mattilsynet kom på tilsyn på en gård på Fosen i fjor.

Foto: Mattilsynet

– Hvorfor grep ikke Mattilsynet eller andre inn tidligere?

– Mattilsynet kan ifølge vår jurist ikke kommentere saker som er unntatt offentligheten og som skal vurderes av retten. Heller ikke rapporter som er en del av grunnlaget for politiet, skriver Sjaastad i ei tekstmelding.

Han bekrefter at Mattilsynet har hatt gjentatte tilsyn ved den aktuelle gården.

Politiadvokat Alf Rune Nilsen sier bonden har fått flere sjanser til å bedre forholdene.

– Mattilsynet har hatt flere tilsyn og fattet flere vedtak i saken. Når ting ikke har virket og blitt fulgt opp så er saken anmeldt til politiet, sier Nilsen.

Alvorlig vanskjøtsel i 46 dyrehold i fjor

Tilsyn førte til at Mattilsynet avdekket alvorlig vanskjøtsel av dyr i 46 dyrehold, går det fram i årsrapporten for 2017.

– Antallet dyrehold med alvorlige lovbrudd er lavt sett ut fra antall tilsyn, og det er små variasjoner i tallene fra år til år. Det tyder på at de fleste dyr i Norge har god velferd, går det fram i årsrapporten.

Dyremishandling

Under tilsyn fant Mattilsynet i 2017 dårlig dyrehold og alvorlig vanskjøtsel hos 46 dyreeiere. Dette bildet er fra tilsynsbesøk i Nordland.

Foto: Mattilsynet - Region Nord