Hopp til innhold

Landbruksministeren om nedslående rapport: – Helt uakseptabelt

På ett år fant Mattilsynet avvik i 166 av 228 svinebesetninger i Rogaland. At de fleste avvikene gjelder syke og skadde dyr, liker landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) dårlig.

Nedslående forhold for slaktegris

Mattilsynet har avdekket nedslående forhold for slaktegris i Rogaland.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har siden mai i fjor sjekket forholdene hos svinebønder i Rogaland. Tilsynene har avdekket flere rystende forhold på norske gårder, noe som har fått landbruksministeren til å kalle næringen inn på teppet.

Nå er rapporten fra tilsynene klar. Den viser at Mattilsynet fant avvik på 166 av de 228 svinebesetningene de undersøkte i Rogaland. De fleste av disse avvikene gjaldt syke og skadde dyr, eller mangel på såkalt rotemateriale.

Live Kleveland

Live Kleveland i dyrevernsalliansen

Foto: Ihne Pedersen / Dyrevernalliansen

– Det er stor variasjon i hva som er avdekket, og at de fleste avvikene gjelder syke og skadde dyr, er helt uakseptabelt, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Nedslående resultat

97 besetninger fikk hastevedtak på grunn av dårlig oppfølgning av syke og skadde dyr, og fire produsenter fikk aktivitetsforbud.

– Nå må vi sette en fot i bakken og se hva vi skal gjøre videre, både for dem som har fått et pålegg, og for dem som vi ennå ikke har vært hos. Vi har sett en viss bedring, men vi er fortsatt ikke der vi skal være når et gjelder velferden for slaktegris, sier regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Nortura-bonde gris lam bakpart

Grisen var lam i bakparten, og måtte avlives.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har ikke rukket å gjøre tilsyn hos alle svinebønder i fylket: 353 besetninger enn ennå ikke undersøkt.

Mattilsynet skriver i rapporten at flere av sakene har vært veldig alvorlige og dermed krevd mer ressurser enn først antatt.

– Det er først og fremst oppfølging av syke og skadde dyr som ikke er god nok, sier Fjetland. Ingen av tilsynene var varslet, så vi mener at vi har avdekket flere brudd på dyrevelferden enn vi ville ha gjort ved varslede tilsyn.

Bondelaget ser bedring

Bonde Marit Epletveit

Marit Epletveit er leder i Rogaland bondelag

Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi er overrasket over det som kommer fram, og hadde selvfølgelig håpet på et mye bedre resultat, sier leder i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Bondelaget har selv satt i gang et velferdsprogram for slaktegris, og forventer at svinebøndene i Rogaland gjør forholdene for dyrene bedre.

Dyrevernalliansen ikke fornøyd

Ifølge rapporten har det vært en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Antall besetninger som fikk hastevedtak på grunn av for dårlig håndtering av syke og skadde dyr har sunket fra 50 prosent i 2017 til 29 prosent i 2018.

– Bedringen har vært liten i forhold til hva vi kunne forvente gitt den sterke kritikken Mattilsynet har kommet med, og fortsatt kommer med, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen til NRK.

– Det vi er mest sjokkert over er at forholdene ikke har bedret seg mens Mattilsynet har holdt på å kontrollere, sier hun.

Kleveland mener at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) nå må vise handlekraft.

– For det første må regelverket for hold av griser skjerpes inn, for det andre må støtteordningene for bøndene endres slik at bøndene som gir dyrene bedre dyrevelferd enn minimumskravene, bør belønnes, sier hun.

Dårlige forhold hos grisebønder

Dette er videoopptak Mattilsynet har gjort i svinebesetninger.

Landbruksministeren vi ha holdningsendring

Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp)

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Landbruket skal få litt tid til å rydde opp selv, men hvis de ikke gjør det, vil landbruksdepartementet sette i gang et arbeid for å se på regelverket.

– Men problemet er ikke at regelverket er for dårlig, men at bøndene ikke forholder seg til det regelverket som finnes, sier Jon Georg Dale.

Ifølge rapporten fikk Mattilsynet tilbakemeldinger fra næringen selv om at det ikke var store avvik da de gikk i gang med kartleggingen. Nå har alle akseptert at det er behov for å ta et tak for å bedre dyrevelferden for slaktegrisen.