Usikkert om Ocean Space Centre

Regjeringen etablerer en prosjektorganisasjon for et nytt marinteknisk senter, Ocean Space Centre, i Trondheim. Spørsmålet er hva som skal bygges og hvor mye det skal koste.

Regjeringen etablerer en prosjektorganisasjon for et nytt marinteknisk senter, Ocean Space Centre, i Trondheim. Spørsmålet er hva som skal bygges og hvor mye det skal koste.

I dag var næringsminister Monica Mæland (H) i Trondheim for å legge frem planene for et nytt marinteknisk senter i byen.

– Vi lager en prosjektorganisasjon for senteret. Dette skal ledes fra toppnivået i Nærings- og fiskeridepartementet videre, sier Mæland.

Ingen klar beslutning

I første omgang skal det brukes 15 millioner kroner til å utrede prosjektet.

– Vi har sikret prosjektet og vi vil gjennomføre en konseptvalgutredning. Så skal regjeringen ta stilling til konseptene neste år. Dette er viktig for næringslivet i Norge og da må vi vite at vi har et godt grunnlag for å fatte en beslutning, sier Mæland.

500 millioner eller 3,5 milliarder?

Assisterende departementsråd Arne Røksund skal lede det nye prosjektstyret.

– Først skal jeg få på plass en prosjektorganisasjon som kan ta seg av alle de tekniske og komplekse sidene ved denne saken, og en organisasjon som er i stand til å ha god kostnadskontroll på prosjektet, sier Røksund.

Dersom senteret kun skal videreføres slik som det er i dag, snakker man om en kostnad på rundt 500 millioner kroner.

– Ambisjonen er åpenbart høyere enn det, men i slike statlige prosjekter skal vi både ha en videreføringsmodell og en mer ambisiøs modell. Alternativene varierer fra 500 millioner kroner til 3, 5 milliarder kroner, så her er kostnadskontroll viktig, sier Røksund.

Yngve Brox er gruppleder for Høyre i Trondheim.

Høyres gruppeleder i Trondheim, Yngve Brox, mener det er viktig å investere i et nytt senter nå, for at forskningen ikke skal havne på den andre siden av kloden.

Foto: Høyre. / NRK

– Må få et skikkelig senter

Gruppeleder for Høyre i Trondheim, Yngve Brox, sier det er uaktuelt med kun en videreføring av dagens modell.

– Her må vi få bygd et nytt Ocean Space Centre, som er noe helt annet og mye større enn det vi har i dag. Forskningen som gjøres her i dag er veldig bra, men vi trenger et helt nytt senter, sier Brox.

Brox sier det må bygges et senter som gir muligheter for fremtidsrettet forskning som møter fremtidens og næringslivets behov for nye løsninger.

– Norge er en maritim nasjon med en enorm maritim næring. Skal den utvikles videre så må den beste forskningen skje på marintek i Trondheim.

Kan havne på andre siden av kloden

Brox sier at han går ut i fra at regjeringen vil bygge et skikkelig senter når det brukes hele 15 millioner kroner på utrening.

– Hvis vi ikke gjør disse investeringene på Marintek, så kan denne forskningen ende opp på den andre siden av kloden.