– Må ha nytt havforskningssenter

Både regjeringa og næringslivet mener det er nødvendig å bygge et nytt maritimt forskningssenter til 3,4 milliarder. Problemet er bare at ingen kan ta regninga.

Marintek i Trondheim har i en årrekke vært helt i front på maritim forskning innenfor olje- og gassektoren og skipsfart. Men den store skipsmodelltanken og havbassenget, hvor mye av forskninga er blitt gjort, begynner å dra på åra.

– Her har det vært gjort mye forskning som har hatt stor betydning for industrien. Men nå har vi kommet til et tidspunkt hvor de eldste laboratoriene våre har nådd pensjonsalderen på 73 år, forteller professor i marine konstruksjoner, Torgeir Moan.

Derfor er både industrien og regjeringa enige. Norge er avhengig av å bygge et nytt maritimt forskningssenter om landet skal henge med i utviklinga.

– Jeg kan ikke se at vi har noe alternativ. Skal Norge beholde sin posisjon innenfor olje- og gassindustrien, skipsfart, havbruk og fornybar havenergi fra for eksempel vind, så må vi bygg nytt, sier Moan.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

SE VIDEO: Bli med inn til et av verdens fremste havforskningsinstitutter.

Milliardplaner

Torgeir Moan

Professor Torgeir Moan sier det er helt nødvendig for norsk havforskning å få på plass et nytt forskningssenter

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Paul Torgersen

Paul Torgersen har jobbet med rapporten som viser at et nytt havforskningssenter er lønnsomt.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK
I dag fikk næringsminister Trond Giske overlevert en rapport som viser at et nytt forskningssenter vil være lønnsomt i løpet av få år.

Planene har fått navnet Ocean Space Centre og vil sørge for at Norge fortsatt vil ha muligheten til å være verdensledende på maritim forskning.

Ocean Space Centre ble for første gang presentert i 2010. Men det Snøhetta-tegnede prosjektet til 8-10 milliarder kroner er nå lagt på is.

I stedet fikk næringsministeren i dag presentert et mer edruelig prosjekt til 3,4 milliarder kroner.

– Et nytt havforskningssenter vil bli en av de største forskningsinvesteringene i norsk historie. Det vil ha betydning for olje- og gassnæringa og industrien til havs. Dette er kunnskap og kompetanse som vi lever av og som vil gjøre oss konkurransedyktige i flere tiår framover, sier næringsminister Trond Giske.

Giske mener milliardinvesteringene vil betale seg i løpet av få år.

– I dag investeres det 200 milliarder kroner innen olje- og gassektoren. Om ny teknologi kan gjøre ting enda lettere, vil et slikt senter betale for seg i løpet av få år, sier næringsministeren.

Betalingsutfordringer

Selv om både staten og næringslivet mener at et slikt senter er helt nødvendig, så kan det bli problemer med å få finansieringen på plass.

Regjeringa er villig til å bruke penger på dette. Men de ønsker også at store private aktører, som for eksempel Statoil, blir med på et spleiselag.

– Vi må ha et samarbeid mellom staten og private på dette. Dette er noe som vil komme næringslivet til gode. Samtidig er det EØS-regler for hvor mye staten kan spytte inn i private institusjoner, sier Giske.

Men de private er lunkne til å bidra med penger.

– Vi har gjort en del undersøkelser hos næringslivet. Der er betalingsvillighet veldig liten. Dette er noe man ser på som en statlig oppgave, sier Paul Torgersen som har vært med å utarbeide rapporten som ble overlevert statsråden i dag.

Næringslivet ser for seg å betale for forskningssenteret gjennom bruk.

Tilbake hos Marintek er forskeren likevel optimistisk til at han skal få en ny arbeidsplass i løpet av noen år.

– Jeg har fortsatt stor tro på at det vil bli bygd et senter. Denne rapporten viser at dette er lønnsomt og at det er svært viktig for framtida til AS Norge, sier Moan.

Havbassenget på Marintek

Her i havbassenget til Marintek gjøres det forskning som er svært viktig for det maritime miljøet i Norge.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Siste fra Trøndelag