NRK Meny
Normal

Tror ikke Schumann er rehabilitert

Aktor har ingen tro på at Kjell Alrich Schumann har endret karakter på en slik måte at han kan slippes ut fra fengsel.

Aktor Tormod Haugnes mener det er en fare for at Schumann kan begå nye straffbare handlinger.

Aktor Tormod Haugnes trekker fram fortiden til Schumann og mener det er for tidlig å prøveløslate Nokas-raneren.

– Han viser lite tegn til anger, sier aktor Tormod Haugnes.

Forsvareren til NOKAS-drapsmannen er av en annen oppfatning, og hevder at 47-åringen i dag ikke lenger utgjør en fare for samfunnet.

Schumann ble i Høyesterett i 2007 dømt til 16 års forvaring for å ha deltatt i NOKAS-ranet i Stavanger i april 2004 og for drapet på politimannen Arne Sigve Klungeland under ranet.

– Ingen fare for gjentakelse

Etter å ha sonet minimumstiden av straffen, ti års forvaring, ber Schumann nå om å bli løslatt.

Både Kriminalomsorgen region nord og påtalemyndigheten går imot løslatelse. Derfor presenteres saken nå for dom i tingretten. Ettersom Schumann soner straffen i Trondheim fengsel er det Sør-Trøndelag tingrett som behandler saken.

– Han begjærer seg prøveløslatt fordi han nå har sittet ti år i fengsel som er minstetiden. Vi mener det ikke foreligger en gjentakelsesfare som er vilkårene for at han fortsatt skal sitte fengsel, sier advokat Fredrik Schøne Brodwall, som forsvarer Schumann, til NRK.

Drepte politimann

Kjell Alrich Schumann

Kjell Alrich Schumann ber om å bli prøveløslatt (Arkivfoto).

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX/

Det var Schumann som under Nokas-ranet drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Da saken ble behandlet i Stavanger tingrett, nektet Schumann for å ha vært med på ranet.

Først da det ble hans tur til å forklare seg i lagmannsretten, tilsto han. Det skjedde etter at en av de andre ranerne hadde pekt ham ut som Klunglands drapsmann.

Har gått gjennom en prosess

– Hvordan skal dere bevise at Schumann nå er en ufarlig mann?

– Han skal forklare seg om hva han har opplevd i løpet av de ti årene han har sittet i fengsel og den prosessen han har vært gjennom, sier Brodwall.

Det skal også føres flere vitner som kan belyse Schumanns stilling i dag.

SE VIDEO med forsvarer Fredrik Schøne Brodwall:

Forvareren mener Kjell Alrich Schumann ikke lenger er en fare for samfunnet.

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann ber om å bli prøveløslatt, men påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren er for stor. Begjæringen behandles i Sør-Trøndelag tingrett.

Ingen tro på forbedring

Aktor Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter mener det er for tidlig å løslate Schumann.

– Han ha sittet minstetiden på ti år av en dom på 16 år. Løslatelse er litt for tidlig, da vi tror det fortsatt er fare for at han kan begå alvorlig kriminalitet hvis han kommer ut, sier Haugnes til NRK.

Aktor mener det Schumann allerede har gjort taler for at 47-åringen ikke kan løslates nå.

– Handlingene hans viser at han ikke tar hensyn til andre mennesker. Han skyter mot politi, bankpersonell og andre uskyldige for å holde dem unna ranet.

– Tilhører et ransmiljø

Haugnes har ingen tro på at Schumann er rehabilitert.

– Samtaler med psykolog eller en tilsynelatende forbedring innenfor en vernet institusjon som fengselet er, er ikke tilstrekkelig for å slippe ham ut.

– Schumann har deltatt i flere grove ran. Han tilhører et ransmiljø og er en del av den indre kjernen rundt David Toska, sier Haugnes.

Aktor framhever at dersom Schumann hadde fått tidsbestemt fengselsstraff ville han ikke kunne blitt prøveløslatt før tidligst i 2014.

Video fra Trøndelag

Håper å få åpnet elva i løpet av kvelden.
Slik gikk det med Mette Vollan i uværet.
Skiheisen i Vintervannskleiva åpen igjen.