Hopp til innhold

Tøff omstilling i Helse Midt-Norge: To av tre helsetopper har gått av

To direktører har sluttet på kort tid i Helse Midt-Norge. Begge på grunn av økonomiske problemer. Nå mener Høyre-politiker at tiden er inne for å se på organiseringen av sykehus-Norge.

Stig Slørdahl

MÅ LEVE MED DÅRLIG ØKONOMI: Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, sier det er stram økonomi i sykehusene.

Foto: Geir Vidar Nubdal/NTNU

Torbjørn Aas trakk seg som direktør for Helse Nord-Trøndelag onsdag. Espen Remme ble bedt om å gå av som direktør for Helse Møre og Romsdal i april.

Begge helseforetakene, som er en del av Helse Midt-Norge, sliter økonomisk. Det er snakk om store spareplaner og kutt i stillinger.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, har ingen forhåpninger om bedre sykehusøkonomi med det første.

– Det er stramme økonomiske tider i helseforetakene. Det er stramme budsjett. Omstillinger er tøft, men det er ikke noe nytt i spesialisthelsetjenesten. Det må vi leve med, sier Slørdahl til NRK.

Må forvente at direktører går av

Han mener det er krevende å være direktør i et helseforetak. Han er likevel ikke bekymret for at to av tre sykehusdirektører i helseforetakene har gått fra sine stillingene sine i løpet av et et halvt år.

– Det er nok tilfeldig at vi har hatt flere avganger i løpet av dette året. Over tid må man forvente at direktører går, sier han.

Både Aas og Remme tar med seg ett års etterlønn. Ifølge Tidens Krav får Remme 1,9 millioner kroner. Aas får 1,5 millioner kroner.

Elin Agdestein, Stortingsrepresentant Høyre

VIL LEGGE NED HELSEFORETAK: Elin R. Agdestein (H) mener tiden er moden for å vurdere hvordan sykehus-Norge er organisert.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– En umulig situasjon for helseforetakene

Nå mener stortingsrepresentant Elin R. Agdestein (H) at det kan være aktuelt å skrote modellen som vi har i dag.

– Det vi nå ser, at blant andre Helse Nord-Trøndelag må spare 57 millioner kroner, er et tegn på at det har blitt en nærmest umulig situasjon for de lokale helseforetakene, sier Agdestein til Trønder-Avisa.

Hun foreslår å legge ned de fire regionale helseforetakene – Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Agdestein sier til avisa at hun vil bevare de lokale foretakene, som Helse Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hun mener disse bør overføres til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi er fem millioner mennesker i Norge, men vi har et byråkrati i de fire regionale helseforetakene som kan betjene ti ganger så mange innbyggere. Sånn kan vi ikke ha det, sier Agdestein til Trønder-Avisa.

Torbjørn Aas

NETTOPP GÅTT AV SOM DIREKTØR: Torbjørn Aas møtte NRK bare minutter etter at han trakk seg som direktør i Helse Nord-Trøndelag. Han var direktør i tre og et halvt år.

Foto: Vegard Woll / NRK

Store konflikter

Torbjørn Aas trakk seg etter langvarige samarbeidsproblemer. Han mener det var riktig av han å gå nå.

– Jeg går av for å gjøre helseforetaket i stand til å komme videre med store utfordringer. Samarbeidssituasjonen har vært vanskelig, sa Aas.

Klinikkledere og sentereleder i i Helse Nord-Trøndelag har reagert på kuttforslag ved foretaket. NRK har fått tilgang til et brev som er undertegnet av lederne, hvor de utrykker manglende tillit til Aas' håndtering av den økonomiske situasjonen.

Til styret foreslo direktøren at 64 årsverk må kuttes, ved tre klinikker på sykehuset. Dette er klinikker som har økt bemanningen med mer enn det som er planlagt og budsjettert.

Slørdahl har vært klar over direktørens konflikter med de ansatte.

– Er du overrasket over at direktøren har gått av?

– Jeg vært kjent med utfordringer i samarbeidet i Helse Nord-Trøndelag. Så jeg var ikke helt overrasket over at dette skjedde, sier Slørdahl.

Alvorlig økonomisk situasjon

Styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Ingrid Finboe Svendsen, mener det er tvingende nødvendig med tiltak. Helseforetaket styrer mot et merforbruk på 50 millioner kroner i år, viser prognoser.

Styret har beskrevet dette som en alvorlig økonomisk situasjon.

– Kan det bli oppsigelser?

– Det kan bli snakk om nedbemanning for å få en løsning, sier styrelederen.

– Hvordan vil du beskrive konflikten mellom direktøren og en del klinikksjefer?

– Det har vært utfordrende, fastlåst og vanskelig å løse opp i. Jeg vi gi anerkjennelse til Aas. Han var med på denne beslutningen, og trakk seg som direktør, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Espen Remme

MÅTTE GÅ: Espen Remme ble bedt om å trekke seg som direktør i Helse Møre og Romsdal på grunn av manglende økonomisk resultat.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Manglende resultat

Utfordringene har vært store også i Helse Møre og Romsdal. Espen Remme ble bedt om å gå av som direktør 29. april i år. Årsaken var at omstillingsarbeidet ikke ga ønsket og nødvendige resultat.

– Jeg har vært forberedt på at styret måtte gjøre grep da den ønskede utviklingen ikke kom, sa Remme.

I Møre og Romsdal må det kuttes kostnader tilsvarende 130 årsverk. Direktøren i Helse Midt-Norge er usikker på hvordan vil merkes for pasientene.

– Er det mulig å gjøre store innsapringer uten at det går ut over pasientene?

– Utgangspunktet er å gi en forsvarlig spesialisthelsetjeneste, sier Slørdahl.

I Helse Møre og Romsdal har 12 søkt om å bli ny direktør. Søkerlista ble offentlig torsdag ettermiddag.

Etterlyser bedre samarbeid

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, mener at helseforetakene får for lite penger. Hun mener at budsjettene er for stramme og at regjeringen må bevilge mer penger.

Direktøren i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, etterlyser nå et enda tettere samarbeid på flere områder i helseregionen for å nå målene.

– Vi må involvere ansatte. Det er nødvendig med et bedre samarbeid både på tvers av helseforetakene og mellom sykehusene, sier Slørdahl.

– Er det aktuelt med større fordeling av funksjoner og oppgaver ved sykehusene?

– Det kan være at sykehusene seg imellom må bli enige om å gjøre ulike oppgaver. Vi må se på hvordan ressursene kan brukes best mulig, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.