Hopp til innhold

Foreslår å kutte 64 årsverk ved sykehus i Namsos og Levanger

Sykehusdirektøren foreslår store kutt i bemanninga og innsparinger før styremøtet i neste uke.

Sykehuset Levanger

MÅ NEDBEMANNE: Det er for mange årsverk på Klinikk for medisin og rehabilitering, Klinikk for Kirurgi og Klinikk for kvinne, barn og familie, mener sykehusdirektøren.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Klinikker som har høyere bemanning enn hva som var planlagt og negativt økonomisk resultat, må umiddelbart tilpasse sitt bemanningsnivå til vedtatt nivå.

Det skriver administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas i et forslag til styret som er lagt fram tirsdag. Styret behandler saken 7. oktober.

Han foreslår store kutt i antallet ansatte innen 1. april neste år.

– Det er veldig trasig, men dette er nødvendig. Klinikkene har hatt en bemanning som er høyere enn det vi har hatt ressurser til, sier Aas til NRK.

Må kutte bemanningen

Nå gir han en frist til 1. april neste år med å gjennomføre nedbemanningen.

– Dette gjelder Klinikk for kvinne, barn og familie, Klinikk for medisin og rehabilitering og Klinikk for kirurgi. Det totale potensialet i dette tiltaket er 57 millioner kroner årlig, skriver Aas.

Det er 64 flere årsverk enn budsjettert ved disse klinikkene på sykehusene i Levanger og Namsos, viser beregninger fra administrasjonen. Klinikkene har tilsammen 1234 årsverk i dag.

Kuttene fordeler seg slik:

  • Klinikk for medisin og rehabilitering- 26 årsverk
  • Klinikk for kirurgi- 33 årsverk
  • Klinikk for kvinne, barn og familie- 5 årsverk

I det siste styremøtet i september understreket styret nødvendigheten av å gjennomføre tilstrekkelig nedbemanning og nødvendig tilpassing. Dette gjelder hele organisasjonen og særlig gjelde klinikker og enheter som har de største avvikene.

Torbjørn Aas

VARSLER UMIDDELBARE TILTAK: Administrerende direktør i Helse-Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, sier at alle klinikker må holde seg innenfor de økonomiske rammene. Overskridelser gjør at han nå foreslår kutt i bemanningen på de to sykehusene i Levanger og Namsos.

Foto: Pressebilde Finnmarkssykehuset

Tvingende nødvendige

Aas har siden styremøtet i slutten av mars rapportert om ei negativ utvikling i økonomien ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.

Prognosen for 2019 er at det kommer til å bli et merforbruk på 50 millioner kroner sammenlignet med det som er budsjettert. Helse Nord-Trøndelag får neste år et resultatkrav fra eier på 24 millioner kroner. I tillegg får helseforetaket en reduksjon i den økonomiske rammen på 18 millioner.

– Det anslås at det totale utfordringsbildet for Helse Nord-Trøndelag er på i størrelsesorden 100 millioner kroner neste år. Det er derfor tvingende nødvendig å iverksette tiltak som vil utgjøre en varig endring i foretakets kostnadsnivå. Dette vil kreve full oppslutning fra hele organisasjonen Helse Nord-Trøndelag, skriver Aas i forslaget til styret.

Sykehuset Namsos

ØKT DAGKIRURGI: Sykehusdirektøren foreslår kutt både på kort og lang sikt. Blant de langsiktige tiltakene er økt bruk av dagkirurgi og mindre innleggelser på sykehusene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kutt på kort sikt

Kortsiktige tiltak som er foreslått ved klinikker og senter på sykehusene vil bety en innsparing på 15 millioner kroner.

– Tiltakene fra enhetene er ikke tilstrekkelige for å tilpasse kostnadene til den tildelte ramme, mener administrerende direktør, Torbjørn Aas.

Nå varsler han tettere og oftere kontroll for å få styring med bemanningen ved sykehusene.

Aas foreslår at alle klinikker må rapportere detaljert om bruk av overtid og innleie hver fjortende dag. Direktøren skal godkjenne alle ansettelser. Også ekstrahjelp og innleie må godkjennes først.

Økt dagkirurgi

Sykehusdirektøren foreslår at færre pasienter skal legges inn på sykehuset og flere skal få hjelp på dagtid. Dette er blant forslagene:

  • Ytterligere intensivering av arbeidet med å vri pasientstrømmer fra døgn til dag, og økt bruk av dagkirurgi.
  • Analyse av potensial innenfor samhandlingsområdet, inklusive bruk av kommunale akutte døgnsenger. 

– Det er nødvendig med grundige og gode prosesser, som både gir raske og mer langsiktige forbedringer, skriver administrerende direktør, Torbjørn Aas i innstillingen til styret.

Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet

TAR OPP SAKEN I STORTINGET: Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, mener forslaget til kutt i Helse Nord-Trøndelag vil gå ut over pasientene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Møter tillitsvalgte

Aas lover at tiltak skal drøftes og forankres med tillitsvalgte på sykehusene.

Ansatte representant i styret, Annbjørg Støa, ønsker ikke å kommentere de store innsparingsforslagene nå.

– Tillitsvalgte skal drøfte forslaget med arbeidsgiver fredag. Nå ønsker vi arbeidsro, sier Støa, som er hovedtillitsvalgt i Helse-Nord-Trøndelag fra Norsk Sykepleierforbund.

Tar opp kutt i Stortinget

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, ser alvorlig på forslaget om å kutte 64 årsverk.

– Det er dramatisk for sykehusene. Et så høyt antall stillinger som skal bort. Det vil gå ut over pasientene, sier Kjerkol.

– Hvordan følger du opp dette?

– Jeg følger opp saken i Stortinget og utfordrer helseministeren på de rammene som er lagt for å drive sykehus i Norge. Det er ikke bare Helse Nord-Trøndelag som har denne utfordringa. Vi får rapporter fra andre lokale helseforetak landet over. Vi må ha et romsligere sykehusbudsjett for 2020. Det trenger norske pasienter, mener Kjerkol.

Sykehuset Levanger

FOR MANGE ANSATTE: Beregninger viser at det er 64 flere årsverk enn budsjettert ved de to sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Dette er inngangen til Sykehuset Levanger.

Foto: Eivind Aabakken / NRK