Hopp til innhold

Helsedirektør går på dagen etter langvarige samarbeidsproblemer

Direktør for Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, går av med øyeblikkelig virkning. Han får etterlønn på 1,5 millioner kroner.

Torbjørn Aas

SLUTTER UMIDDELBART: Torbjørn Aas slutter som direktør i Helse Nord-Trøndelag. Torbjørn Aas har vært politimester i Vest-Finnmark, leder for Finnmarksykehuset og nå sist direktør for Helse Nord-Trøndelag i snart fire år.

Foto: Vegard Woll / NRK

Sykehusene i Levanger og Namsos har de siste årene slitt med dårlig økonomi. Aas sier at Helse Nord-Trøndelag har økonomiske utfordringer.

– Dersom det er slik at jeg som direktør hindrer gode løsninger, er det til det beste for pasientene og helseforetaket at jeg trer til side, sier Torbjørn Aas til NRK.

Den avgåtte direktøren kan ifølge sin arbeidsavtale få etterlønn på i underkant av 1,5 millioner kroner.

Beløpet tilsvarende tolv måneders lønn. Dersom Aas får ny jobb innen tolv måneder, blir summen avkorta.

Samarbeidsutfordringer

Styret i Helse Nord-Trøndelag ble informert under et ekstraordinært styremøte onsdag morgen. Aas har vært direktør i Helse Nord-Trøndelag siden 2016.

– Vi har gjort et enstemmig vedtak, sier styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Ingrid Finboe Svendsen.

Det har vært vedvarende samarbeidsutfordringer i Helseforetaket over tid, innrømmer både styreleder og Aas.

– Det er for mange av dere kjent at det har vært samarbeidsutfordringer i helseforetaket, bekrefter Aas på sin Facebookside onsdag formiddag.

Ingrid Finboe Svendsen

MÅ FÅ TIL GODT SAMARBEIDSKLIMA: – For å få til det beste for pasientene må vi få til et godt samarbeidsklima framover, sier styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Ingrid Finboe Svendsen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Under sterkt press

Direktøren har også vært under sterkt press fra ulike faggrupper ved sykehusene i prosessene rundt innsparinger ved de to sykehusene i tidligere Nord-Trøndelag

– Det har vært kjent siden 2017 at Helse Nord-Trøndelag må jobbe med økonomien for å kunne investere i medisinsk utstyr, sier styreleder Finboe Svendsen.

Senest på tirsdag kom forslaget om kutt i 64 årsverk ved sykehusene innen 1. april neste år for å spare penger.

– Det er veldig trasig, men dette er nødvendig. Klinikkene har hatt en bemanning som er høyere enn det vi har hatt ressurser til, sa Aas til NRK tirsdag.

Det har vært flere runder med innsparinger fordi helseforetaket ikke har klart å få kontroll på økonomien.

Krevde at direktøren måtte gå

I fjor krevde blant annet legene ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger at Aas måtte gå av.

– Vi har gitt direktøren nye sjanser flere ganger, det har ikke ført til bedring, sa hovedtillitsvalgt Olaf Kleinau til Dagens Medisin.

Den konflikten handlet først og fremst om omorganiseringen av sykehusene i Levanger og Namsos.

– Tonen har nå blitt skarpere i en konflikt som har pågått over lang tid. Kjernen er først og fremst direktørens ledelsesform, sa Kleinau til Dagens Medisin i februar i fjor.

Kathinka Meirik blir igjen fungerende direktør for Helse Nord-Trøndelag inntil en permanent etterfølger er på plass.