NRK Meny
Normal

– De stjeler fra fellesskapet

Pasienter kan tjene penger på å ikke gjøre opp for seg etter legebesøk.

Blodtrykk

Datasystemet som legene bruker greier ikke å skille mellom regninger som er betalt eller ikke.

Foto: Colourbox

Datasystemet som registerer egenandeler greier ikke å registere om pasientene har betalt for seg eller ikke.

Feil i systemet

– Dette fører til at folk kan opparbeide seg rett til frikort uten å ha betalt ei krone. Det opplever mange leger som ganske provoserende, sier leder i allmennlegeforeningen i Norge, Trond Egil Hansen.

Taket for egenandel er sett til 1840 kroner. Når taket er nådd betales alle utlegg over det tilbake. Dermed kan de som ikke betaler for legetimene også tjene på å sløyfe regninga.

– Med dette systemet vil man få tilbakebetalt penger selv om man ikke har lagt ut ei krone. Det taper legene på til syvende og sist, sier Hansen.

Store tap

Ved legevakta i Trondheim har de cirka 50 000 konsultasjoner i året. Mellom 1500 og 1600 av disse mottar legene aldri noen betaling for.

– Jeg synes det er trist at skattepengene til folk går til folk som ikke betaler for seg. Dette er tjuveri av fellesskapets goder, sier legevaktsjef Hans Fredrik Selvaag.

Ingen vet hvor mange som utnytter systemet på denne måten. Men på legevakta i Trondheim regner de med at dette utgjør et tap på om lag 350 000 kroner i året.

Også innenfor bandagistbutikker og apoteker opplever de det samme problemet. Varer de leverer ut på blå resept, som staten skal dekke, blir ikke betalt. Dermed sitter pasienten igjen med en ubetalt vare som de samtidig får penger fra staten for å ha mottatt.

Problemstillingen ble tatt opp i Helsedirektoratet før automatiske frikort ble innført. Nå jobber de med å finne en løsning.

– Det er uheldig dersom noen urettmessig har fått frikort, men vi har informasjon som tyder på at dette ikke skjer i stort omfang, sier avdelingsidrektør i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.