Tilbyr jobber til arbeidsløse oljearbeidere

Det er store regionale forskjeller i arbeidsledigheten. Fylker med mange ledige jobber stiller opp for å hjelpe arbeidsløse oljearbeidere på Vestlandet.

Byggeplass

Nord-Trøndelag er blant fylkene som har størst nedgang i arbeidsledigheten. NAV i begge Trøndelagsfylkene reiser til Rogaland trolig etter sommeren. De tar med seg arbeidsgivere som trenger arbeidskraft.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

NAV i Nord- og Sør-Trøndelag, Troms, Oppland og Hedmark vil ta med seg arbeidsgivere til Rogaland som har behov for arbeidskraft.

For dårlige tider i oljebransjen merkes ikke i alle deler av landet.

Forskjellen i ledighet i fylkene fortsetter å øke, viser nye tall fra NAV.

Store forskjeller i ledighet

Det siste året har arbeidsledigheten gått mest ned i Hedmark og Nord-Trøndelag som har en nedgang i ledigheten på hele 11 og 9 prosent.

Mest har ledigheten økt i Rogaland hvor det har blitt hele 45 prosent flere ledige sammenlignet med mai i fjor. Ledigheten er i ferd med å flate ut.

  • 80.300 er helt ledige hos NAV. Det er 5.300 flere enn for ett år siden, og tilsvarer en ledighet på 2,9 prosent, mot 2,7 prosent i fjor.
  • Rogaland har en arbeidsledighet på 4,3 prosent som er høyest i landet.11.099 personer var uten jobb i fylket.
  • Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken.
  • I Nord-Trøndelag er 2,2 prosent av arbeidsstyrken ledige, i Sør-Trøndelag er det 2,4 prosent helt ledige.

Gir hjelp til Rogaland

Vegard Rydningen

Fylkesdirektør Vegard Rydningen i NAV i Nord-Trøndelag sier utviklingen i arbeidsledighet er gledelig og at de påvirkes i liten grad av nedgangen i oljebransjen.

Foto: Johan Arnt Nesgård / Trønder-Avisa

En undersøkelse NAV nettopp har gjennomført blant 1600 bedrifter i Trøndelag viser at det er behov for arbeidskraft, spesielt innenfor bygg og anlegg, helse og omsorg og havbruk.

NAV stiller nå opp for å hjelpe for å få arbeidsledige i oljebransjen i Rogaland ut i jobb.

– NAV i Nord- og Sør-Trøndelag og Troms kommer til å ta med seg et knippe arbeidsgivere som trenger arbeidskraft til Rogaland. NAV i Hedmark og Oppland har nettopp gjort det samme. Hensikten er at mer mobilitet i arbeidsmarkedet skal avhjelpe situasjonen i Rogaland, sier fylkesdirektør i NAV i Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen til NRK.

Merker ikke oljenedgang

Han sier at trønderske arbeidsgivere som kommer til Rogaland vil ha behov for arbeidskraft spesielt innenfor tekniske yrker som ingeniører.

– Utviklingen i Nord-Trøndelag er svært gledelig, og viser at Trøndelagsregionen står støtt på egne bein og bare i liten grad påvirkes av nedgangen i oljesektoren, sier fylkesdirektør i NAV, Vegard Rydningen.