Hopp til innhold

Til tross for dårlig hørsel kan korsang være bra for eldre

Det å synge i kor kan være positivt for eldres trivsel og mestringsfølelse, selv om man hører dårlig.

Høreapparat

Positive aspekter ved å delta i korsang var følelsen av å inngå i et fellesskap, å oppleve mestring og selvrealisering, ifølge deltakerne i undersøkelsen.

Foto: Colourbox (Illustrasjonsbilde)

– Det var veldig uventet. Jeg synes det var veldig spennende å finne ut at hørselshemmede kan fungere såpass godt i kor. Jeg trodde det ville være vanskeligere for dem, sier medisinstudent ved NTNU, Sunniva Fossly.

I sin hovedoppgave har hun sammen med sin veileder Ellen A. Andreassen Jaatun undersøkt hvordan musikkutøvelse virker for eldre med hørselshemming.

Ellen A. Andreassen Jaatun

Overlege Ellen A. Andreassen Jaatun arbeider ved Institutt for nevromedisin og bevegelseskunnskap ved NTNU og ved ØNH-avdelingen ved St.Olavs Hospital.

Foto: NTNU

– Resultatene var slående. Tross hørselstapet hadde de eldre høy deltakelse, og trivselen ble rapportert enda større. Deltakerne påpekte følelsen av å inngå i et fellesskap, å oppleve mestring og selvrealisering som positive aspekter, sier Jaatun til Gemini, som omtalte saken først.

Fossly hadde fått kunnskap om hvilket utbytte det å drive med musikk kunne ha for folk med ulike tilstander, og ville undersøke hvordan det virket for de med nedsatt hørsel.

– Vi tenkte at de kanskje var dårlige til å synge i kor, at det var vanskelig når man hørte dårlig. I stedet fant vi at de trivdes veldig godt, sier Fossly til NRK.

– Trives bedre i kor enn andre sosiale sammenhenger

Undersøkelsen ble gjort i form av dybdeintervjuer av eldre fra forskjellige kor. Intervjuene viste at intervjuobjektene trivdes bedre i kor enn i andre sosiale kontekster.

– I andre sosiale sammenhenger i grupper synes de det er vanskelig å høre hva andre sier. Det er mye bakgrunnstøy og det en skal oppfatte drunker i praten. I kor er alt planlagt. De samme linjene synges om og om igjen, og teksten og melodien er planlagt, sier Fossly og fortsetter:

– Korsang har et håndterbart lydbilde som gjør at hørselshemmede kan være sosiale. Alle kan delta på lik linje fordi lydbildet er høyt nok til at de kan oppfatte det, og en kan gå hjem og øve til neste gang hvis man ikke henger med, sier hun.

Sunniva Fossly

Sunniva Fossly er ferdig med fem år på medisinstudiet ved NTNU.

Foto: Privat

I tillegg spiller dirigenten en viktig rolle.

– Dirigenten gir audiovisuell kontekst, altså at du får både bilde og lyd som du kan støtte deg på.

– Viktig å tenke alternativt innenfor helsesektoren

Synge i kor kan være en aktivitet for å trene hjernen til å oppfatte tale, ifølge Fossly. Derfor kan kor være en god aktivitet for å forhindre at eldre faller ut av samfunnet og gis en form for rehabilitering av hørselen utenfor helsevesenet.

– Jeg tenker det er veldig viktig at alle kan finne en arena som passer for seg, for å være en del av samfunnet og for å holde seg aktiv. Det er viktig for helsebudsjettet at alle holder seg friske, og det er viktig for trivselen, sier Fossly.

Hun håper andre fagfelt også kan velge en slik innfallsvinkel i videre forskning.

– Det å tenkte litt alternativt innenfor helsesektoren er viktig for å støtte folk mer enn bare med hørselsapparat. For hørselshemmede musikkinteresserte ser det ut til at kor vil være spesielt gunstig da man får en treningseffekt i tillegg til sosial samvær som de mestrer.