Sju år og tre måneders fengsel for terrordømt mann fra Verdal

En 34 år gammel mann fra Verdal er dømt til sju år og tre måneders fengsel for å ha deltatt i IS og inngått terrorforbund med IS-medlemmer.

Kristian Michelsen dømt for IS-deltagelse

DØMT FOR TERRORPLANLEGGING: Kristian Michelsen (34) fra Verdal i Trøndelag er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i sju år og tre måneder for å ha deltatt i terrorplanlegging og for å ha være med i terrorgruppa IS i Syria.

Foto: Privat / NRK

Straffen er tre måneder kortere enn det tingretten kom til og betydelig lavere enn de ni årene aktor la ned påstand om.

Borgarting lagmannsrett avsa dom mot mannen tirsdag. Retten legger til grunn at 34-åringen under hele sitt opphold i Syria var under IS' kommando, og at han i samme periode var IS-medlem.

– Deltok i en militær gruppe

«Lagmannsretten har funnet det bevist at Michelsen var en del av katibaen (en militær gruppe, red.anm.) i Shaddadih frem til han ble forflyttet til Raqqa i slutten av juni 2015. At Michelsen i meldinger til familie og venner i Norge ga uttrykk for et ønske om å dra hjem til Norge, og begynte noe planlegging, endrer ikke på at han fortsatt var en deltaker så lenge han var med i katibaen og på denne måten stod til ISILs disposisjon og understøttet organisasjonens virksomhet», heter det i dommen.

«Lagmannsretten kan ikke se at det kan tillegges noen særlig vekt i formildende retning at Michelsens terrorhensikt har vært rettet mot myndighetene i Syria og ikke sivilbefolkningen», heter det videre i dommen.

Forsvarer sier det er aktuelt å anke

Elisabeth Myhre

Forsvarsadvokat Elisabeth Myhre sier Michelsen er skuffet.

Foto: Advokatfirmaet STAFF

– Det er en domfellelse som han er dypt uenig i, sier Michelsens forsvarer, Elisabeth Myhre, til NRK.

Forsvarsadvokaten sier at Michelsen er skuffet over dommen, og at det sannsynligvis vil bli aktuelt å anke.

– Det er jo begrenset hva man kan anke. Man kan ikke anke skyldspørsmålet, men det som er høyst aktuelt er å se på spørsmålet knyttet til dette med dommen fra Tyrkia og hvilken betydning den skal få i utmålingen i Norge, sier Myhre.

– Tiltalte er skyldig

Juryen i Borgarting lagmannsrett svarte i slutten av juni ja med mer enn seks stemmer på om verdalingen har vært medlem i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), og inngått terrorforbund, skriver Adresseavisen.

November 2017 ble Kristian Michelsen dømt for sju år og seks måneder fengsel i Oslo tingrett. Saken ble anket.

Var med på IS-trening

Michelsen reiste til Syria i 2014 for å kjempe for IS, og han ble fengslet i Tyrkia da han rømte fra IS i slutten av april 2016.

Han ble deportert til Norge fra Tyrkia i 2016 og pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste da han ankom Gardermoen. Borgarting lagmannsrett har gitt noe fradrag i straffen for varetektsoppholdet i Tyrkia og isolasjonsbelastningen der.