Rørosbjørn ikke registrert tidligere

Bjørnen som ble skutt i Røros i slutten av juni, er ikke tidligere registrert i Trøndelag. DNA-prøver tatt av hår fra dyret, viser at hannen heller ikke er registrert andre steder i Skandinavia.

Bjørnejakt på Røros

SKUTT: Bjørnen ble skutt i Røros i juni. Her bæres den bort av jaktlaget ved Øversjøen.

Foto: Nils Kåre Nesvold/Nea Radio

Det betyr ikke at dyret er nytt i Trøndelag, men at det ikke er funnet bevis for at bjørnen er «trøndersk», sier Kjell Vidar Seljevoll hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Hårprøver etter funn av sauekadaver i Selbu, Holtålen, Røros og Midtre Gauldal i samme periode viser DNA-treff på en annen hann-bjørn - det samme dyret ble identifisert i Lierne i både 2013 og 2014.

Rørosbjørnen har fått navnet ST22, mens den allerede kjente Liernebjørnen heter NT109.

Meråker

Flere sauer er drept av bjørn i Meråker de siste dagene. I tillegg er flere revet på bjørners vis slik at de sannsynligvis må avlives.

De hadde typiske skader etter bjørneangrep med nesebitt, halsbitt og oppspiste jur, sa rovviltkontakt Einar Kolden til NRK i går.

Det er fortsatt ikke avgjort om, eller når, det skal søkes fellingstillatelse.

Hegra og Leksdal

Flådd lam

Rester av lammekadaveret som ble funnet i Hegra søndags kveld.

Foto: Helge Bull-Engelstad

For en uke siden ble det funnet kadavre i Leksdalen, og i helga ble ble det funnet ett i Hegra.

Det kan godt være den samme bjørnen, men det er også sannsynlig at det er en annen. Det er et par mil i luftlinje, så det er vanskelig å si om det er den samme, sier Kolden.

Tirsdag så to venninner ei bjørnebinne med tre unger på en fjelltur i Meråker.