Nesten alle har fått oppreisningserstatning

2013 var et rekordår i utbetaling av voldsoffererstatning i Norge. Nå har de aller fleste ofrene etter 22. juli-terroren fått den oppreisninga de har krav på.

rose utøya

Nesten en halv milliard var i 2013 utbetalt i voldsoffererstatning til ofrene etter 22. juli-terroren.

Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Jorid Holstad Nordmelan

Jorid Holstad Nordmelan overlevde Utøya ved å gjemme seg inne i Skolestua sammen med 46 andre mennesker.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Det denne voldsoffererstatninga representerer for min del er en anerkjennelse av det traume man har vært gjennom, at det faktisk blir sett på som et traume og ikke bare ei vond opplevelse, sier Jorid Nordmelan, som overlevde Utøya.

Nordmelan var på Utøya sammen med to venninner. Ei ble drept, ei ble hardt skadd og Jorid ble fysisk uskadd.

– Jeg gjemte meg i skolestua da jeg først hørte skudd. Vi ble innelåst ganske fort, og fikk hjelp fra folkene i Norsk Folkehjelp. De låste døra og barrikerte vinduene med madrassser. Vi var tilsammen 47 stykker der inne, sier hun til NRK.

Dobling i antall utbetalinger

Nå har Nordmelan og de andre voldsofrene fra 22. juli fått erstatning gjennom kontoret for voldsoffererstatning.

Aldri før har det blitt utbetalt så høye summer i voldsoffererstatning før i Norge. Over en halv milliard kroner ble utbetalt i 2013.

– Primært skyldes de store summene behandlingen av sakene etter 22. juli, og da spesielt oppreisningssaker. Nivået på disse beløpene har ført til at det nesten har blitt en dobling på utbetalinger, sier informasjonsansvarlig Ivar Andre Holm ved kontoret for voldsoffererstatning.

Ulike erstatningskategorier

Erstatningsnemda skiller mellom de ulike gradene av skader i forhold til hvor mye penger som skal utbetales til hver enkelt. Også de som kom fra terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya fysisk uskadd, får oppreisning.

Jorid Nordmelan er en av disse. Hun får 300.000 kroner.

– Beløpet betyr ingenting. Det er den anerkjennelsen av at du har vært gjennom et traume som er viktig for min del, sier hun.

Kan få opptil 600.000 kroner

Kontoret for voldsoffererstatning behandlet først såkalte pilotsaker. De ble klaget inn til erstatningsnemda, som bestemte 13 forskjellige kategorier for erstatning etter 22. juli.

Livstruende skadde på Utøya kan få 600.000 kroner, og fysisk uskadde ved Regjeringskvartalet kan få 200 000 kroner. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og varige men kommer i tillegg.

Her er kategoriene:

1) Livstruende skadet Utøya; kr 600.000

2) Betydelige skader Utøya; kr 450.000

3) Skadd og etterlatt Utøya; kr 300.000 som fysisk uskadd, og kr 200.000 som etterlatt søsken.

4) Livstruende skader Regjeringskvartalet; kr 500.000

5) Betydelige fysiske skader Regjeringskvartalet; kr 350 000

6) Etterlatte foreldre Utøya og Regjeringskvartalet; kr 300 000

7) Etterlatt ektefelle Regjeringskvartalet; kr 300 000

8) Etterlatt, voksen søsken, Regjeringskvartalet; kr 100 000

9) Etterlatte, mindreårig søsken; kr 200 000

10) Fysisk uskadde Utøya; kr 300 000

11) Fysisk uskadd Regjeringskvartalet; kr 200 000

12) «Båtmann» Utøya; kr 150 000

13) Fornærmet på landsiden; ikke erstatning.

– Fremdeles like uvirkelig

Jorid Nordmelan fra Namsos har ikke fått varige men etter Utøya-terroren, så hun kommer ikke til å søke om ytterligere menerstatning.

– Det går greit. Når man tenker tilbake så er det fremdeles like uvirkelig. Jeg føler på en måte at jeg forteller en historie som er lært og som ikke er min, men det er jo et resultat av traume. Det er noe jeg bærer med meg hver dag, sier hun.

Terroren mot regjeringskvartalet

Erstatningsnemda skiller mellom de ulike gradene av skader med tanke på hvor mye penger som skal utbetales til hver enkelt offer på Utøya og i Regjeringskvartalet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix