NRK Meny
Normal

Regjeringa avviser kraftkritikk

Regjeringa avviser uttalelsene om at de har glemt kraftproblemene i Midt-Norge og bare har fokus på Vestlandet.

Kraftlinje

– Vi bygger kraftlinjer og starter ny kraftproduksjon så det monner, sier politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Linda Cathrine Hofstad Helleland

Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) krever konkrete tiltak fra regjeringa.

Foto: Høyre

Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland uttalte i går det ikke bare kan være Vestlandet som må få fokus når det gjelder kraft.

– Det er en alvorlig situasjon for Midt-Norge. Nå forventer Høyre en konkret plan fra regjeringa som kan hindre skyhøye strømpriser i regionen, sa hun til NRK.no i går.

Også Natur og ungdom krever at regjeringa gjør noe både på kort og langt sikt.

– Den grønne krisepakken må inneholde mer penger til utbygging av fornybar energi som vindkraft i regionen, samt en storstilt satsning på ENØK-tiltak, sier fagmedarbeider i natur og ungdom, Ane Marte Rognskog.

– Tiltak er i gang

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartmentet, Ivar Vigdenes, mener det er bra at kritikerne forlanger handling.

– Ingen skal være i tvil om at vi må gjøre mye i Midt-Norge for å få bukt med problemene. Vi må energieffektivisere, bygge ut fornybar energiproduksjon og bygge ut strømnettet. Det er vi i gang med, men vi får ikke til å gjøre alt over natta, sier han.

– Hva betyr det konkret for folk og næringsliv i Midt-Norge denne vinteren?

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes.

Politisk rådgiver i Olje. og energidepartementet, Ivar Vigdenes, sier de har satt i gang konkrete tiltak og har konkrete planer.

Foto: Stortinget

– Vi har gitt konsesjon til tre ganger så mange vind- og vannkraftverk i regionen som tilfellet var med Høyre i regjering. I 2010 er det gitt konsesjon til 8 vannkraftverk og 4 vindkraftverk. 7 vannkraftverk er satt i drift i regionen hittil i år. Kraftlinjene fra Sverige, Nea – Järpstrømmen, er i gang. Fjernvarmesatsinga er tredoblet. 36 fjernvarmeanlegg har fått støtte. Vindmølleprosjekt i Ytre Vikna har fått 230 millioner kroner, biogassanlegg i Skogn har fått 120 millioner, for å nevne noe, sier Vigdenes.

Forstår frustrasjonen

– Men dette er langsiktige tiltak. Vinteren er her nå.

– Jeg forstår at folk er frustrerte over sist vinter. Derfor er det viktig at vi gjør så mye som mulig. Mye burde vært gjort for lenge siden. Det har vært satset alt for lite på å bygge ut kraftliner i de siste 20 åra. Og kraftlinjer må til for at vi skal nå målet om et strømmarked med like og forutsigbare priser i hele landet.

– Når?

– Det er det vanskelig å spå noen ting om, jeg har håp om at vi klarer på koble det midtnorske prisområdet opp mot det sørnorske senest i 2015.

Vil ikke fastsette strømpris

Forskning viser at strømmarkedet ikke takler store prissvigninger, slik vi opplevde her sist vinter. Klarer dere å gjøre noe på kort sikt uten å regulere?

– Vi har sett land som forsøker å fastsette priser uten at det fungerer noe bedre. Når det gjelder de store svingningene, så har regjeringa satt ned et utvalg som skal finne ut av det. De leverer sitt arbeid før jul. Det er vi spente på.

– Når flytter dere fokus fra Vestlandet til Midt-Norge?

– Vi må ha fokus på hele landet og tenke langsiktig.

– Hva har dere lært av strømkrisa?

– Vi har endret energiloven slik at det ikke skal være mulig å gjenta det som er årsaken til energikrisa, nemlig at det ble satt i gang store kraftkrevende industriprosjekt uten at energiforsyninga var sikret, sier Vigdenes.