Prøver å finne årsaken til giftig kveite – imens fortviler fiskere og fiskehandlere

Havforskningsinstituttet jobber med å finne årsaken til giftig kveite i havet utenfor Sklinnabanken. I mellomtida fortviler fiskere og foredlingsbedrifter over skremte kunder.

Video DRONNINGA I DYPET - TRAILER2

NRK Trøndelag har i høst fortalt at dumping av avfall på 1970-tallet i nettopp dette området kunne være en årsak til at kveita er giftig.

Havforskningsinstituttet må ha mer informasjon for å kunne finne ut om dette stemmer. Hva ble dumpet, og hvor?

– Foreløpig vet vi veldig lite om mulig årsak eller kilden til forurensningen, sier forsker Stepan Boitsov ved Havforskningsinstituttet.

Må ha flere prøver

Faksimile fra Aftenposten om dumping av gift i sjøen utenfor Trøndelag

Faksimile fra Aftenposten fra 1970-tallet om dumping av gift i sjøen utenfor Trøndelag.

Boitsov forteller at de har noen målinger fra sedimenter i nærheten av det aktuelle området som nå er stengt for alt fiske av kveite, men at disse ikke viser noen spesiell forgiftning.

Forskerne trenger derfor mer data for å finne svar på hva som kan være årsaken til at fisken er så full av miljøgifter at den ikke kan spises akkurat i ett område:

– Vi vil prøve å undersøke noen flere sedimentprøver fra området. I tillegg venter vi selvfølgelig på mer informasjon om den historiske dumpingen av farlig avfall, som også blir viktig for å bestemme hva en skal gjøre videre, forklarer Boitsov.

Fiskenæringa fortviler

I mellomtida fortviler både fiskere og fiskehandlere over oppslag i media om giftig kveite. Det har ført til at folk har blitt skeptisk, sier Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk.

– Jeg har fått det inntrykket av de faste kveitekundene jeg har. Det gjelder stort sett hele landet, forteller Pettersen til NRK.

– Vi omsetter en god del tonn kveite. Når jeg ringer til kundene som vanligvis kjøper kveite, og de svarer at de er litt restriktive når de hører at den er fra Namdalskysten, eller trøndelagskysten, da svarer jeg: «Det gjelder kveite, men hva med de andre fiskesortene vi lever av?».

Kveite i fiskedisk Ravnkloa Trondheim
Foto: NRK

Havområdet ligger lenger ut

Fiskeridirektoratet har nå gått ut og rettet sin referanse til Sklinnabanken i denne saken, da den er egnet til å skape misforståelser.

Dette håper fiskehandler Pettersen kommer klart frem, slik at han får solgt god og sunn fisk fra kysten vår.

– Faktisk er hele Namdalskysten, kanskje til og med hele Trøndelagskysten, sykmeldt. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Da bør det komme petisjoner om gjør at det blir friskmeldt igjen, for dette har ingenting med virkeligheten å gjøre. Vi har ingen leverandører som fangster i dette området, for det ligger langt ute i havet.

SVs stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, tar opp saken om giftig kveite i havet med miljøvernministeren i Stortingets spørretime onsdag. Han krever at gammel dumping må fram i lyset.

02.11.17: I en tidligere versjon av denne saken ble det oppgitt at gifta var funnet «utenfor Sklinnabanken på Namdalskysten». NRK har rettet at området gifta er funnet «i havet utenfor Sklinnabanken». Akkurat der giften er påvist, er langt ute i havet utenfor sørlige del av Helgeland i Nordland fylke. Fiskeridirektoratet har også gått ut og rettet sin referanse til Sklinnabanken i denne saken, da den er egnet til å skape misforståelser.