Krever at gammel dumping må fram i lyset etter fangst av giftig kveite

Lars Haltbrekken (SV) krever at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), mannen som har det øverste ansvar for vern av miljøet her i landet, skaffer oversikt over mulig gammel avfallsdumping i havet, etter at det er påvist så mye gift i kveite i havet vest for Sklinnabanken at det er blitt nedlagt fiskeforbud.

Video DRONNINGA I DYPET - TRAILER2

Også mindre kveite bringer med seg store mengder gift opp fra dypet av norskekysten. Nå er spørsmålet hvor mye miljøgift som er dumpet og om problemet med uspiselig kveite vil vedvare.

Mattilsynet har nedlagt øyeblikkelig omsetningsforbud for all kveite fanga i området, fordi den ikke er egnet til å spise. Fisken som fanges må kastes tilbake i sjøen.

– Dette er sjokkerende nytt. Det er skremmende at vi ikke har bedre kontroll på hvor det er dumpa miljøgifter, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i intervju situasjon på Stortinget

Lars Haltbrekken fra SV krever at miljøministeren skaffer oversikt over gammel giftdumping langs norskekysten.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Han krever at klima- og miljøministeren må på banen og svare på hva myndighetene vil gjøre.

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet i Midt-Norge i Steinkjer, bekrefter til NRK den uvanlige giftpåvisninga i også mindre kveite:

– Vi har et helt uvanlig funn av organiske miljøgifter hos mindre kveite på Sklinna, sier regiondirektøren til NRK.

– Den fisken må ikke komme i butikken, sier Røthe Knudtsen.

– Mattilsynet har ingen grunn til å anta hvilke årsaker som kan ligge bak, legger han til.

Bekymret minister

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har foreløpig ikke hatt tid til å snakke med NRK, men han skriver følgende i en e-post:

Vidar Helgesen ser Trumps pressekonferanse

Miljøminister Vidar Helgesen sier han vil ta opp saken.

Foto: NRK

«Jeg er bekymret over nyheten om at det er funnet miljøgifter i kveite (...) Dette er alvorlig, og Miljødirektoratet skal straks sette gang å undersøke dette nærmere».

Kan skyldes gamle miljøsynder

Det var namsosingen Bjørnar Sæternes som fant ut at Aftenposten hadde skrevet en helt ukritisk sak om at plastindustribedriften Zoutchemie Botlek i Rotterdam løste sitt avfallsproblem ved fritt å dumpe sitt avfall fra skipet Stella Maris i et slipp-område like vest for Haltenbanken og Sklinnabanken sommeren 1971.

Den mulige giftskandalen kan dermed stamme fra en tid hvor miljøforståelsen var mest lik null, og havet ble regna som en sikker dumpeplass, der alt ble borte.

Norge fikk sin første miljøvernminister i 1972.

Lars Haltbrekken sier han synes det er svært merkelig at Norge i dag ikke har en bedre oversikt over mulig giftdumping tilbake i tid.

– Det er ikke sånn vi kan drive miljøforvaltninga i 2017, sier han.

02.11.17: I en tidligere versjon av denne saken ble det oppgitt at gifta var funnet «på Sklinnabanken». NRK har rettet at området gifta er funnet «i havet vest for Sklinnabanken». Akkurat der giften er påvist, er langt ute i havet utenfor sørlige del av Helgeland i Nordland fylke. Fiskeridirektoratet har også gått ut og rettet sin referanse til Sklinnabanken i denne saken, da den er egnet til å skape misforståelser.