Hopp til innhold

Kveita er full av miljøgifter – får ikke fiske den

All kveite i havet vest for Sklinnabanken er så full av miljøgifter at det nå er nedlagt fiskeforbud. Mattilsynet skjønner ikke hvorfor, men gamle dumpingsynder fra plastindustrien i Europa kan lure under overflaten.

Kveite er det nok av i Tysfjord

Nå blir det forbudt å fiske kveite i havet ved Sklinnabanken. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Sander Andersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Ja, det er stort sett organiske fremmedstoffer PCB og dioksinlignende PCB som er vanligst, sier Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

PCB og kvikksølv

Han forklarer at det er funnet alt fra PCB til kvikksølv i gammel kveite langs Norskekysten. Det har ført til omsetningsforbud på kveite over 100 kilo, men ett område skiller seg ut. På Sklinnabanken er det funnet miljøgifter selv i små kveite.

– Det er et spesielt område Sklinnabanken, og vi spekulerer veldig på hva dette kan være, sier Mattilsynet.

Sklinna Fyr

Det er i området ved Sklinna Fyr det nå er lagt ned forbud mot å fiske kveite.

Foto: Kjartan Trana / NRK


Forrige uke gikk det ut pressemelding om at kveite tatt i dette området ikke kan spises. Harald Nordås som er seniorrådgiver i seksjon for fisk og sjømat hos Mattilsynet forklarer at dette er spesielt:

– Ja, det kan du trygt si. At det er noe som er spesielt der, det må det være. Et såpass begrenset område med så tydelige forskjeller.

– Men vi har ingen kunnskap som i dag sier at det må være sånn eller sånn, likevel er mistankene der, mener Nordås.

Søkte i arkiver

– Jeg er historisk interessert i disse områdene, og under et søk i arkiver kom jeg over ei historie jeg la merke til. Den handlet om dumping av gift, sier Bjørnar Sæternes i Namsos. Han ble interessert da han begynte å lese historien om dumpingen av gift på Sklinnabanken i Aftenposten fra 1971:

«Den nederlandske tankbåt Stella Maris er nå på vei for å dumpe 600 tonn giftige klorerte alifatiske hydrokarboner på Norske fiskefelt. Det er plastindustribedriften Zoutchemie Botlek i Rotterdam som løser sitt avfallsproblem på denne måte. Enten tirsdag eller onsdag vil Stella Maris være fremme ved dumpingområdet like vest for Haltenbanken og Sklinnabanken».

Bjørnar Sæternes

Bjørnar Sæternes har lest i gamle utgaver av Aftenposten om dumpingen av miljøgifter på Sklinnabanken.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Et vendepunkt

Stella Maris måtte snu og historien i 1971 ble et vendepunkt, men ingen vet hvor lenge gift har blitt dumpet på Haltenbanken og Sklinnabanken.

Det kan være snakk om mange år der slike skip, spesiallaget for å dytte tønner over bord, kom på besøk. I Aftenposten fra samme år leser vi følgende:

«Området ved Haltenbanken og Sklinnabanken er også tidligere benyttet som dumpingplass for plastindustriavfall. Det var her den svenske bedriften Fosfat bolaget AB lot flere tusen tonn klorerte alifatiske hydrokarboner gå i sjøen inntil forholdet ble kjent i mai 1970».

Stella Maris

Stella Maris skal ha dumpet miljøgifter på Sklinnabanken.

Foto: Aftenposten

– Vi må jo prøve å finne ut mer om dette, sier Harald Nordås. Mattilsynet var ikke klar over den gamle historien, men ønsker nå å se nærmere på om det finnes flere giftstoffer og sammenhenger. – Dette må vi se på i kommende undersøkelser, sier Nordås.


Slike undersøkelser er noe Bjørnar Sæternes fra Namsos også etterlyser.

– Dette gjelder jo matfatet vårt, og da bør vi prøve å finne ut hva som kan ligge der nede på bunnen, mener han.

02.11.17: I en tidligere versjon av denne saken ble det oppgitt at gifta var funnet «på Sklinnabanken». NRK har rettet at området gifta er funnet «i havet vest for Sklinnabanken». Akkurat der giften er påvist, er langt ute i havet utenfor sørlige del av Helgeland i Nordland fylke. Fiskeridirektoratet har også gått ut og rettet sin referanse til Sklinnabanken i denne saken, da den er egnet til å skape misforståelser.