Hopp til innhold

Skrinlegger solcelleprosjekt som skulle gi ny, verdifull kunnskap

Equinor var godt i gang med arbeidet for verdens første testanlegg for flytende solkraft i røff sjø. Nå skrinlegges prosjektet.

Testanlegg Equinor, Sørburøy

FLYTENDE SOLCELLER I RØFF SJØ: Det flytende solcelleanlegget skulle gi verdifull kunnskap om produksjon av strøm i røff sjø.

Foto: Illustrasjon, Moss Maritime

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det er rett og slett et resultat av at vi spisser prioriteringene våre innen fornybar energi, og da nådde ikke dette prosjektet opp mer, sier pressetalsperson innen leting og produksjon internasjonalt for Equinor, Ola Morten Aanestad.

Plana til Equinor var å sammen med Moss Maritime bygge opp et testanlegg for flytende solkraft utenfor Frøya i Trøndelag.

Her er det røff sjø og værhardt.

– Hvis vi lykkes utenfor Frøya, kan vi lykkes alle steder, sa leder for teknologienheten som jobber med vindkraft og solenergi i Equinor, Hanne Wigum, for to år siden.

Les også Vil fange opp solstråler i røft hav for å lage mer fornybar energi

Testanlegg Equinor, Sørburøy

Nå viser Equinor blant annet til hard konkurranse på fornybarmarkedet som begrunnelse for å gå bort fra de opprinnelige planene.

Vil jobbe med havvind og solceller på land

– Egenutviklet flytende solenergi er ikke lenger et område som når opp når vi skal prioritere ressursene våre. Vi gjør en omprioritering av satsingen innen fornybar energi både når det gjelder bruk av penger og de kloke hodene, sier Aanestad.

Equinor viser til at de har lagt inn krefter i både havvind og utbygging av solcelleanlegg på land de siste årene.

– Havvind er vår viktigste fornybare satsing. Dette gjelder blant annet i Storbritannia, USA og på norsk sokkel, sier Aanestad.

To prosjekter er valgt ut av regjeringa som de første, store områdene for havvind i Norge.

Hywind Tampen flytande vindpark

Regjeringa tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira nord for havvind innen utgangen av første kvartal i 2023. Dette bildet er fra Equinors anlegg Hywind Tampen i Storbritannia.

Foto: Karoline Rivero Bernacki / Equinor ASA

Utsira nord ligger vest av Utsira og Haugalandet.

Sørlige Nordsjø II grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen.

Equinor har meldt interesse for å delta i begge prosjektene.

Høringene er nylig avsluttet.

Utbygging av solceller på land foregår for Equinor i hovedsak i utlandet.

– Vi satser på solceller på land i blant annet Brasil, Argentina og i Polen, sier Aanestad.

Apodi Solar

Apodi Solar i Brasil, 2018. Anlegget, som har en kapasitet på 162 MW, var Equinors første steg inn i solenergi.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Ordføreren syns det er synd

For lokalmiljøet på Frøya kom omprioriteringene til Equinor som en overraskelse.

– Det er fryktelig synd at dette ikke blir noe av, sier ordfører i Frøya, Kristin Furunes Strømskag.

Kommunen ble orientert av Equinor før jul.

– Kommunens rolle har vært å bistå Equinor. Vi har vært et bindeledd mellom dem og blant annet næringslivet her. Prosjektet er avklart i kommunens planarbeid. Vi har hatt et veldig godt samarbeid, sier Strømskag.

Kommunen har tilrettelagt for testanlegget, og satt av sjøområder.

Fyret på Titran

Bygging av testanlegg for flytende solkraft utenfor Frøya i Trøndelag skulle gi kunnskap om energiproduksjon til sjøs. Her er det mye vind og vær.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det er gjort masse kartlegginger av blant annet bunnforholdene i sjøen. Vi syns det har vært spennende å legge til rette for utvikling av alternativ kraftproduksjon, sier Strømskag.

Den opprinnelige planen gikk ut på at det blant annet skulle monteres solceller på flåter på 80 x 80 meter. Strømmen skulle føres til land ved kabler.

– Vi er veldig takknemlige for det gode samarbeidet vi har hatt med kommunen og dyktige lokale leverandører, sier Aanestad.

NVE gav to års konsesjon til planene.

– Det er mulig det blir kjørt et nedskalert testprosjekt, men vi har ikke konkludert. Moss Maritime og vi må diskutere dette. Konklusjonen vil komme i første kvartal i år, sier Aanestad.

Ola Morten Aanestad

Pressetalsperson innen leting og produksjon internasjonalt for Equinor, Ola Morten Aanestad, utelukker ikke at det kan bli kjørt en nedskalert testversjon av flytende solceller utenfor Frøya.

Foto: Equinor

Equinor er blitt kritisert for at en svært liten andel av selskapets totale energiproduksjon er fornybar.

Les også Mener disse kan dekke verdens energibehov i fremtiden

Illustrasjon av flytende soløyer.