Hopp til innhold

Aasland: Vil gi havvind-satsingen så lite statsstøtte som mulig

– Oljeministeren vil prøve å holde pengestøtten til havvindsatsingen på et lavt nivå, men vil ikke si hvor mange skattekroner som skal brukes for å komme i gang.

Olje- og energiminister Terje Aasland

Olje- og energiminister Terje Aasland på pressekonferansen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– I dag starter havvindeventyret for alvor!

Slik starter olje- og energiminister Terje Aasland pressekonferansen hvor det blir kjent at regjeringen vil lyse ut områder på havvindfeltene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II i første kvartal 2023. Så vil Aasland tildele felt i løpet av året.

Regjeringen har fra før møtt motvind for sine havvindsplaner, som ble presentert i februar i år.

Både bransje og opposisjon mener at den «radiale løsningen» regjeringen går for, altså at all strøm skal fraktes til norsk fastland heller enn å kunne eksporteres til utlandet fra plattformen, ikke vil være lønnsom og kreve statsstøtte.

Aasland understreker flere ganger at regjeringen ønsker å støtte havvindaktørene med så lite penger som mulig, men ønsker ikke svare konkret på hvor mye penger regjeringen ser for seg å spytte inn i utviklingen av vindfeltene.

– La meg være tydelig på dette: staten har et mål om at første fase av Sørlige Nordsjø skal realiseres med så lite statlig støtte som mulig, sier Aasland.

Han sier støttenivået blant annet avhenger av strømpris og kostnadsutviklingen framover. Og foreslår at en eventuell statsstøtte gis gjennom en såkalt tosidig leveransekontrakt:

– Det er en langsiktig avtale mellom staten som gir produsentene risikoavlastning gjennom garantert kraftpris, men der staten får betalt hvis kraftprisen blir høyere enn antatt, sier han.

UTBYGGING: Her skal det bygges ut havvind i Norge, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

VINDKRAFT-SATSING: To prosjekter er valgt ut som de første havvind-utbyggingene i Norge. Utsira nord vest av Utsira og Haugalandet og Sørlige Nordsjø II som grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen.

Foto: Olje- og energidepartementet

Forslag ut på høring

Før utlysningen må aktører som søker prekvaliseres, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

«Olje- og energidepartementet har utarbeidet forslag til prekvalifiseringskriterier som skal bidra til at utbyggingen av havvind i Norge gjøres på en god og bærekraftig måte, og bidrar til ringvirkninger for samfunnet», skrives det videre i meldingen.

– Vi kommer til å vektlegge gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger, sier Aasland på pressekonferansen.

Han sier også at regjeringen ønsker et tak på hvor mange som kan prekvalifisere seg.

Kriterier for prekvalifisering og tildelings-, auksjons- og støttemodell som skal benyttes sendes nå ut på høring. Høringsfristen er allerede 6. januar.

nDUckQnnDos

SATSING: Flytende havvindturbiner i drift utenfor Haugesund.

Foto: Carina Johansen / NTB

Offshore Norge: høyt tempo

– Dette er en merkedag for etableringen av en havvindnæring på norsk sokkel. Det er starten for en industriell havvindsatsing, og vil gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel, sier administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge.

Blindheim ber regjeringen fortsette å ha et høyt tempo, slik at norsk næringsliv ikke blir skadelidende når andre land setter i gang med sine havvindsplaner.

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør Norsk olje og gass.

HØYT TEMPO: Offshore Norge ber Regjeringen fortsatt holde høyt tempo i vindkraft-satsingen.

Foto: Mats Bakken / www.matsbakken.com

– Vi forventer a tidsplanen med å utlyse areal på Utsira nord og Sørlige Nordsjø II i første kvartal 2023 og tildele areal i 2023 opprettholdes, sier hun i en pressemelding.

Energi Norge sier eksport av strøm fra havvind fra Norge til Europa på sikt kan bli langt større enn vannkraft er i dag.

– Vi kommer til å produsere mye mer strøm fra havvind enn vi trenger selv, og Norge kan bidra mye i fornybarskiftet i Europa, sier fagsjef Jon Evang i Energi Norge.

Equinor: et viktig steg videre

Equinor har meldt interesse for å delta i begge prosjektene.

– Dette er et viktig steg videre for norsk havvind, og rammebetingelsene er fornuftige og hensiktsmessige, sier presseansvarlig i Equinors fornybarsatsing, Magnus Frantzen Eidsvold.

– Det er påkrevd med statsstøtte i første fase av Sørlige Nordsjø II, så gjenstår det å se størrelsen på støtten. Så er det bra med en utvelging av søkere til Utsira nord fordi dette er flytende havvind fortsatt er umodent. Også her er det behov for subsidier, sier Equinors talsperson Magnus Frantzen Eidsvold.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger