Politiet: – Vi har lyktes

Politimesteren i Nord-Trøndelag er godt fornøyd med politiets innsats under de dramatiske hendelsene den siste uka.

Pressekonferanse Nord-Trøndelag politidistrikt

Fra venstre: Dag Hjulstad, operasjonsleder Nord-Trøndelag politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, stabssjef Nord-Trøndelag politidistrikt, Trond Prytz, politimester, Nord-Trøndelag politidistrikt, Ståle Rud, brannsjef, Namsos og Fosnes brannvesen.

Foto: Silje Kolaas / NRK

Politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag fokuserte på beredskap, håndtering og samvirke med andre etater og aktører da han sammen med andre involverte i dag oppsummerte arbeidet.

– Trening, trening, trening har gitt resultater

Brannen i Flatanger og ras og flodbølge på Statland satte de strengeste krav til alle som var involvert. Prytz mener politiet har vist at de kan sine saker, noe som blant annet skyldes trening og atter trening.

– Vi har trent mer enn noen gang etter terroranslaget på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli, og det har vi hatt utbytte av den siste uka, sier Prytz.

Politimesteren berømmet også samarbeidet med pressen. Han mener at han sjelden har sett at pressen har hatt en så viktig funksjon.

– Vi hadde ikke klart å fylle folks behov for informasjon uten at pressen hadde vært til stede, sier han.

– Vi har øvd og øvd

Stabssjef hos politimesteren, Jan Birger Jacobsen, mener de to store hendelsene i fylket den siste uka viser at politiet er godt rustet for å håndtere slike hendelser. Også han framhever at jevnlige øvelser er av avgjørende betydning.

– Det er viktig at alle er klar over hva slags rolle de innehar i ulike kriser, for når en krise oppstår er det for sent å organisere folk, sier han.

Brannslukking Flatanger

Også flere helikoptre fra Forsvaret deltok i slokkingen.

Foto: Terje Næss


Godt samarbeid med andre

Både de som jobber ute i felt og de som organiserer og videreformidler informasjon innen politiet får gode tilbakemeldinger.

Operasjonsleder Dag Hjulstad sier det er lagt ned en formidabel innsats fra alle som bidro i brannen i Flatanger og raset på Nord-Statland.

– Det ser vi som sitter på operasjonssentralen veldig godt, vi er imponert, sier han.

Operasjonslederen berømmer også samarbeidet med andre etater.

– Vi har hele tiden jobbet nært og godt med både brannvesen, AMK, sivilforsvar og det har også vært av avgjørende betydning, sier han.

Store utfordringer med kommunikasjon

Operasjonssentralen skal være bindeleddet ut til innsatslederen i politiet som befinner seg ute. Det var til tider svært vanskelig under brannen i Flatanger.

– Verken politisambandet eller mobilsambandet hadde dekning, så da hadde vi en utfordring, sier Dag Hjulstad.

Etter en stund fikk de opprettet kontakt med innsatsleder via fasttelefon. Deretter bidro Statens vegvesen med satellittelefoner og morgenen etter fikk de etablert en basestasjon for politisamband slik at det kunne brukes.

– Men vi ser at det er en utfordring med samband i et langstrakt fylke med små tettsteder som vårt, sier Hjulstad.

Han ser fram til det nye nødnettet kommer, selv om han ikke tror det blir dekning alle steder.

– Det blir i hvert fall bedre enn det vi har i dag, sier han.

Brann Flatanger

Brannvesen fra Trondheim til Brønnøysund kjempet en hard kamp mot flammene i Flatanger.

Foto: Ove Magne Ribsskog

Brannvesen fra Trondheim til Brønnøysund

Brannvesenet hadde en formidabel oppgave med slokkinga, men også organisering av mannskap var en stor jobb.

Det er kommunene som har ansvar for brannvesen og varslingssentralene. Brannsjefen i Namsos og Fosnes, Ståle Rud, sier jobben som er gjort i forkant mellom de ulike kommunene har vært svært viktig.

– Først gjorde det lokale brannvesenet i Flatanger en kjempemessig innsats. Deretter kom det folk fra mange andre brannvesen inn i arbeidet. Det gjaldt både mannskap og ledelse, sier han

Rud mener at mye av bakgrunnen for at dette gikk som smurt er at arbeidet ble organisert av personer som er godt kjent med både geografi, mannskaper, kompetanse og materiell. Han mener de tette relasjonene var av stor betydning.

– Skulle vi hatt en sentral som skulle dekke området helt fra Møre til Nordland så ville vi ikke hatt operatører som hadde sittet med disse kunnskapene, sier brannsjefen.

– Takk til alle

Også politimester Trond Prytz berømmer samarbeidet. Han nyttet anledningen til å takke alle som var involvert og ikke minst befolkningen i Flatanger som han mener har opptrådt eksemplarisk under de vanskelige situasjonene.

Brann i Flatanger

Slik så det ut i Flatanger lørdag kveld etter at flammene hadde blusset opp igjen.

Foto: Ove Magne Ribsskog / Flatangernytt