Hopp til innhold

Felles elmarked med Sverige på plass

Norge og Sverige har i dag undertegnet en avtale om grønne sertifikater for fornybar energi. - Kanskje den største nyheten for fornybar energi i moderne tid, sier Einar Håndlykken i Zero.

Video Avtale mellom Norge og Sverige om grønne sertifikater for fornybar energi

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Den svenske næringsministeren Maud Olofsson underskrev avtalen sammen med den norske olje- og energiministeren Terje Riis-Johansen i Rosenbad i Stockholm.

Den norske og svenske regjeringen holdt onsdag formiddag felles pressekonferanse i Rosenbad i Stockholm, der avtalen om et felles system for grønne sertifikater ble undertegnet.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Avtalen omhandler 10 prosent av den samlede energiproduksjonen i Norge og Sverige, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Foto: Johan B. Sættem

– Dette er en stor dag for oss begge, sier den svenske næringsministeren Maud Olofsson, som underskrev avtalen sammen med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Målet er at et felles marked for elkraftsertifikater skal gjøre at det tilføres mer fornybar kraft til det nordiske kraftmarkedet i årene som kommer.

Frem til 2020 skal 13 TWh ny fornybar energi bygges ut i Norge. Det tilsvarer nesten 10 prosent av den årlige energiproduksjonen her i landet.

LES OGSÅ: Ny satsing på grønne sertifikater

LES OGSÅ: Klimaforsker advarer mot grønne sertifikater

Et nytt lovforslag om elsertifikater ble onsdag sendt ut på høring, og dersom det vedtas, kan ordningen være på plass fra 1.januar 2012.

Har tatt lang tid

Strømmaster

Frem til 2020 skal det bygges ut fornybar kraft i Norge tilsvarende 13TWh, tilsvarende 10 prosent av Norges samlede energiproduksjon.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det har i flere år vært forhandlet mellom Norge og Sverige for å få på plass et system med grønne sertifikater, men forhandlingene har tidligere strandet på uenighet mellom landene.

– Det har vært en lang vei frem til i dag. Vi snakker om en avtale som handler om 10 prosent av den samlede energiproduksjonen i Norge og Sverige, sier Riis-Johansen.

Totalt skal det i Norge og Sverige bygges 26,4 TWh fornybar energi innen 2020.

Riis-Johansen mener at avtalen som er undertegnet legger grunnlaget for et ambisiøst løp om å tilføre markedet mer kraft de kommende årene.

LES OGSÅ: - Helt uten grønne ambisjoner

- En av de beste klimanyhetene på årevis

– Dette er en fantastisk dag. Nå blir det virkelig fart i utbyggingen av fornybar energi i Norge. Vi vil få ut mye mer vindkraft, og mye mer småkraft, sier Einar Håndlykken, leder i miljøstiftelsen Zero.

Han sier til NRK at avtalen som nå endelig er på plass som kanskje den største nyheten for fornybar energi i moderne tid.

Også nestleder Marius Holm i Bellona er fornøyd med at de grønne sertifikatene endelig synes å være på plass.

– Fornybar energi er en av bærebjelkene i det fremtidige nullutslippsamfunnet. Et system med grønne sertifikater vil sikre utbygging av utslippsfri, miljøvennlig energi på en effektiv måte, sier Holm.

Einar Håndlykken, Zero

– Nå blir det virkelig fart i utbyggingen av fornybar energi i Norge, tror Einar Håndlykken, leder i miljøstiftelsen Zero

Foto: NRK