Kystad-saken skaper splittelse i Arbeiderpartiet

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at partiet må vise seg tilliten verdig gjennom å rydde opp i Kystad-saken. Hun har ikke kontakt med Rune Olsø på nåværende tidspunkt.

Rita Ottervik

– Vi er i stand til å håndtere vanskelige saker, og det er enighet om at saken bør etterforskes av politiet, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Fredag ble det klart at Økokrim har besluttet etterforskning i Kystad-saken.

– Jeg synes det er positivt at saken blir gjennomgått på en ordentlig måte, slik at vi kan komme til bunns i – og få avklart saken, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Kort tid etter at det ble kjent at Økokrim har innledet etterforsking, vedtok et enstemmig formannskap i Trondheim å levere politianmeldelse i Kystad-saken.

Rune Olsøs nære venn og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Geir Waage, møtte ikke i formannskapet. Han hadde bedt om å få sin habilitet vurdert, og han ble erklært inhabil.

Ulikt syn i partiet

– Da kontrollkomiteen behandlet saken, stemte to av Arbeiderpartiets representanter mot å gå til anmeldelse. Hva synes du om det?

– Det er ulikt syn i Arbeiderpartiet om vi skulle gå til anmeldelse eller ikke. Men det er enighet i partiet om at politiet bør gå igjennom saken.

Kystad i Trondheim

Det er en avtale om dette området på Kystad saken dreier seg om.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Er det splittelse i Arbeiderpartiet i denne saken?

– Vi er i stand til å håndtere vanskelige saker, og det er enighet om at saken bør etterforskes av politiet.

Må rydde opp

– Rune Olsø er en markant Ap-politiker. Hva gjør denne saken med tanke på tilliten til Arbeiderpartiet?

– Vi må vise oss tilliten verdig gjennom å rydde opp i denne saken. Derfor har vi bedt politiet om å komme til bunns i saken.

– Kunne du som ordfører ha hindret denne saken?

– Jeg var ikke kjent med denne avtalen før Adresseavisen brakte den på bordet. Hvis jeg hadde hatt kjennskap til den tidligere, ville jeg ha bedt om en orientering fra Rune Olsø.

– Har du kontakt med Olsø nå?

– Nei, men jeg vil ha det etter hvert.

Dette er saken

Bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen om den såkalte «Kystad-avtalen», en avtale til seks millioner kroner.

Avtalen ble inngått våren 2015 av Staur Eiendom og Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad). Ifølge avtalen skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad i Trondheim. Områdene var foreslått lagt bak grønn strek av rådmannen, altså at de skulle få varig vern. Kystad ønsket å bygge boliger der, og et vern av området ville hindret boligbygginga.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, er ansatt i Staur og i avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner til Staur når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Hvorfor etterforsker Økokrim Ap-politiker Rune Olsø? Her kan du bli litt klokere.

Hvorfor etterforsker Økokrim Ap-politiker Rune Olsø? Her kan du bli litt klokere.

Siste fra Trøndelag