Hopp til innhold

– Kommuneadvokaten gjør seg skyldig i to kortslutninger i sin vurdering

Rune Olsø er overrasket over at kommuneadvokaten ikke har tatt kontakt med ham.

Rune Olsø

– Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige fremstilling av faktum, skriver Rune Olsø.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Fredag ble kjent at kommuneadvokaten i en rapport ikke utelukker at det kan kan ha blitt begått straffbare forhold i Kystad-saken.

Rune Olsø skriver følgende i en e-post til NRK.

– Kommuneadvokaten uttalelse bygger på et feilaktig faktum og feil juss. Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet. Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot de som omtales.

– Den såkalte utredningen inneholder store huller i premissene. Ved påvirkningshandel står det helt sentralt å klarlegge hvilke personer eller organer som angivelig skal ha vært forsøkt påvirket. Noe slikt fremgår ikke av utredningen i det hele tatt, av den enkle grunn at Olsø ikke har foretatt noen slik påvirkning. Bistand knytter seg til reguleringsarbeid, og det er ikke noe klanderverdig eller utilbørlig å inngå avtaler om dette.

– Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige fremstilling av faktum.Jeg er også overrasket over at kommuneadvokaten ikke har tatt kontakt med meg for å få et bedre grunnlag for vurderingen. Kommuneadvokaten gjør seg skyldig i to kortslutninger i sin vurdering:

– Man har lagt til grunn at jeg ikke har informert kommunen; hvilket skyldes at jeg ikke hadde hatt noen interaksjon med kommunen. Kommuneadvokaten har oversett at avtalen forutsatte at slik informasjon skulle gis dersom jeg skulle ha noen interaksjon med kommunen.

– Kommuneadvokaten har videre uriktig lagt til grunn at jeg skulle gjennomføre lobbyaktivitet i forhold til grønn strek, men ser helt bort fra at avtale enda ikke var inngått da grønn strek ble behandlet i bygningsrådet, og at det aldri forelå noen intensjon om å drive påvirkningsarbeid i forhold til grønn strek.
Jeg har tatt initiativ til å få en ekspertvurdering av saken og min situasjon basert på kommuneadvokaten sitt utspill.