NRK Meny
Normal

– Svak intern kontroll i Rock City

Fredag ble det offentliggjort en gjennomgang av transaksjoner ansatte i Rock City har gjenomført mellom sine egne firma og Rock City.

Rock City

Rock City i Namsos.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Mandag denne uka skrev NRK at en tidligere ansatt i Rock City brukte selskapets VISA-kort til å betale for private kostnader.

Styret i Rock City etterkommer nå en begjæring om innsyn i dokumenter fra selskapets revisor. Fredag ble en rapport og et notat om utbetalinger til ansatte og ansattes personlige selskap offentliggjort.

– Manglende avtaler

Rapporten av 14. januar i år er en gjennomgang av transaksjoner ansatte i Rock City har gjenomført mellom sine egne firma og Rock City.

Rock Citys praksis vedrørende intern kontroll er ikke god nok, ifølge revisoren.

Han nevner blant annet manglende avtaler med ansatte som selger tjenester til selskapet, manglende anbudsinnhenting og dårlig oversikt over inngåtte avtaler.

Det pekes også på at avtaler er inngått i ettertid, det vil si som kompensasjon for tidligere utført arbeid.

– Betalte ut uten avtale

En av de ansatte er nærstående til selskaper som i perioden april 2009 til oktober 2012 fakturerte Rock City for 272.000 kroner. Revisjonsfirmaet skriver at de for flere av kjøpene ikke har grunnlag for å uttale seg om hvorvidt det har skjedd etter normale betingelser.

Rock City fortsatte å betale ut et månedlig beløp på 30.000 kroner + moms til et firma i mer enn to år, uten at det har eksistert en avtale for mer enn to måneder.

– Vi kan ikke se at det eksisterer avtaler som rettferdiggjør dette, skriver revisorfirmaet i sin rapport.

– Manglende kvitteringer

Notatet som er offentliggjort er datert 12. november 2009, og er en detaljert gjennomgang av bilag fra 1. januar 2007.

Her dokumenterer revisoren manglende kvitteringer, urettmessig kompensasjon og uspesifiserte bilag.

– Vedkommende skulle helt klart vært trukket i lønn for en del mindre forhold, heter det i notatet.

Revisor mener forholdene skyldes rot og manglende forståelse for behovet for intern kontroll.

– Det er også grunnlegende svikt i selskapets rutiner for attestasjon av bilag og skriving av reiseregninger.

– Renvaskes av offentliggjøring

En av dem som omtales i notatet fra 2009 sier via sin advokat at han er glad for at rapporten nå er offentliggjort, og at den renvasker ham fra antydningene om at han har beriket seg personlig på Rock Citys bekostning.

Vedkommende har ingen problemer med å ta kritikk fra revisoren når det gjelder mangelfulle rutiner for dokumentasjon og håndtering av regnskap. Her vises det til at Rock City Namsos var en ung organisasjon med begrensede ressurser fram til 2010.

Ifølge advokaten har Rock City og vedkommende gjennomgått en del transaksjoner hvor revisor påpekte mangelfull dokumentasjon, og for de fleste postene ble det ansett dokumentert at det var snakk om arbeidsutgifter.

For noen poster, eksempelvis fylling av drivstoff på firmabil og servering, manglet det kvitteringer. Dette sa vedkommende seg villig til å dekke selv ved trekk i lønn.

En annen liste over bilag i notatet gjelder en rekke personer i Rock City og har ikke noe med sammenblanding av privatøkonomi å gjøre, skriver advokaten.

– Ikke «nærstående»

Når det gjelder rapporten av 14. januar i år bemerker advokaten at vedkommende ikke er «nærstående».

Det ble inngått en avtale om levering av tjenester til Rock City i åtte-ni måneder etter at vedkommende sluttet i selskapet, og det er riktig at denne var skriftlig bare for de første månedene. Vedkommende har skriftlig etterspurt en fortsettende avtale, skriver advokaten.

– I overenstemmelse med styret

En av de andre som omtales i den siste rapporten og er såkalt nærstående til en leverandør, sier til NRK at han ikke har gjort noe galt og at alt er gjort i overenstemmelse med de som ledet styret for Rock City.

Han mener at det ville være helt urealistisk å sette bort de aktuelle oppgavene til andre.

NRK har forsøkt, men ikke lyktes i å få en kommentar fra en tredje person som er omtalt i rapporten.

Styret har tatt grep

Styreleder Erik Stene i Rock City sier de har valgt å legge fram rapporten og notatet fordi de forvalter et selskap som stort sett er offentlig eid og drevet.

– Vi er opptatt av innsyn både i det som har vært, er og skal komme, sier Stene til NRK.

Han forteller at de bad om revisorrapporten fra jaunar fordi de hadde indikasjoner på at en del ting hadde vært «ugreit».

– Dette gav vi til PWC (revisjonsfirma som gjennomgikk selskapet og som presenterte en rapport i februar red. anm.). Vi vurderer den dokumentasjonen som er ny og som har dukket opp, sier styrelederen.

– Vil dere ta grep for å styrke rutinene når det gjelder kjøp av tjenester fra folk som jobber i Rock City?

– Vi har allerede gjort tydelige grep på det. Vi har innført internkontroll og rutiner knyttet til dette med nærstående.