Hopp til innhold

Jenny frykter for villaksens framtid: – Det er helt tragisk

Rømt oppdrettslaks har i stor grad krysset seg inn i mange ville laksebestander. Det får store konsekvenser.

Jenny Kjestveit Domås

BEKYMRET: Grunneier Jenny Kjestveit Domås er bekymret. I 2016 var Namsen i nest verste kategori – nå har det blitt enda verre.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er helt tragisk. Det er stor fare for villaksbestanden i Namsen.

Det sier Jenny Kjestveit Domås, grunneier, valdeier og styremedlem i Norske Lakseelver.

Hun snakker om den nye rapporten fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI). De har sett på genetiske endringer i 250 laksebestander.

Til sammen representerer disse 95 prosent av all villaks i Norge.

Datamaterialet består av laks fanget i elvene, etter at rømt oppdrettslaks er luket ut.

I 31 prosent av bestandene er det funnet store genetiske endringer.

– Konsekvensene for villaksen er at krysning med oppdrettslaks gjør de dårligere tilpassa naturen. Vi har gjort flere eksperimenter, og funnet ut at avkom av oppdrettslaks stort sett overlever dårligere.

Det sier Kjetil Hindar, seniorforsker i NINA.

Vi har også sett at de forandrer egenskaper – de vokser fortere i ferskvann og går yngre ut i sjøen. Og de vokser fortere i havet og kommer yngre tilbake til elvene. Hele livet går litt fortere, og den kommer tilbake til elvene som en litt mindre laks enn villaksen.

Genetisk status i 250 laksebestander ut fra grad av genetisk innkryssing av oppdrettsgener.

Laksebestandene er fordelt på fire tilstandsgrader.

Grafikk: Monica Ruano, NINA

«Lakseelvenes dronning»

Moderate til store genetiske endringer er nå påvist i 98 laksebestander.

Dette tilsvarer 39 prosent av alle bestander – en økning fra 32 prosent fra den første klassifiseringen i 2016.

Les også Rekordår for norsk sjømateksport: – Me har aldri ete mindre fisk enn i dag

Ei stor mengd laksefiletar rullar på eit fabrikkband i ein bue innover i biletet. I bakgrunnen ser ein fabrikken og arbeidarane som jobbar med å filetere den.

Blant vassdragene som har fått dårligere status siden forrige klassifisering finner vi Namsen, en av Norges største laksebestander.

«Lakseelvenes dronning» som Namsen kalles, har fått den verste tilstanden: Svært dårlig.

Og dette har foregått lenge, så dette er noe vi har vært bekymra for og sagt ifra om lenge. Nå ser vi at det har fått konsekvenser, sier Domås.

Jenny Kjestveit Domås

Domås er skuffet over at Namsen har gått fra oransje til rødt nivå siden 2016.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Lærdalselva, Stjørdalselva og Repparfjordelva har også blitt nedgradert til svært dårlig tilstand.

Hva kan det ha å si?

Det er dokumentert at villaks med oppdrettsgener har dårligere overlevelse. På sikt, og allerede, vil det føre til at bestanden reduseres.

Og når du først har fått oppdrettsgenene inn vil den føres videre, så det er vanskelig å få rydda opp i.

Ønsker lukka anlegg

Domås mener at den eneste løsninga for å være sikker på at oppdrettslaks ikke rømmer, er å få de inn i lukka anlegg.

Da vil du også få vekk problemet med lus.

Les også Mener regjeringen ikke gjør nok for å få bygd lukka oppdrettsmerder

Nova Sea på Lovund. Illustrasjonsfoto

Det mener også Kjetil Hindar i NINA. Skal villaksen ha ei framtid, må oppdrett baseres på lukka teknologi ifølge ham.

– Villaksen har mange andre trusler. At den blir genetisk dårligere tilpassa er med på å gjøre situasjonen enda verre. Over tid vil det føre til færre laks.

– Og for alle disse elvene som har store inntekter fra laksefiske, betyr dette dårligere og dårligere inntekter. I alle vassdragene som havner på rødt, må man regne med innskrenkinger i fisket.

Villaks

Moderate til store genetiske endringer er nå påvist i 39 prosent av alle laksebestander.

Foto: Knut-Sverre Horn

Noen forbedringer

I 32,8 prosent av elvene er det ikke observert genetiske endringer.

Det er svake genetiske endringer i 28 prosent av bestandene, mens moderate genetiske endringer er påvist i 8,4 prosent.

Den tydeligste forbedringen er funnet på Øst- og Sørlandet, i områder uten, eller med lite, lakseoppdrett.

Store vassdrag som Numedalslågen og Skiensvassdraget har nå svært god eller god tilstand.

De 54 vassdragene som er definert som Nasjonale laksevassdrag har litt dårligere status enn de andre bestandene.

Her er moderate til store genetiske endringer påvist i 44 prosent av lakseelvene.

Les også Disse to har aldri blitt sett sammen i Norge før

To snøhvite Eskimogjess flyter på vannet blant flere brune kortnebbgjess. Det er et uvanlig syn.

Les også Ny forskning: Gruvedrift i havet kan skade mer enn bare dyrene på bunnen

En rød kronemanet beveger seg i dypet av Trondheimsfjorden. Alt rundt maneten er svart, bortsett fra en dykker som ser mot maneten.