Hopp til innhold

Kringkastingsrådet skal diskutere NRKs klimaserie

«Ikke gjør dette mot klimaet» beskyldes for å skremme barn. NRK-serien blir nå tema når Kringkastingsrådet møtes kommende uke.

Ikke gjør dette mot klimaet: Newton-bilde fra NRK TV

I serien «Ikke gjør dette mot klimaet» tester Newton hva som kan skje når klimaet forandrer seg.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Serien tar for seg hva som skjer når klimaet forandrer seg, og skal lære barn hva man kan gjøre for å hjelpe planeten.

Den hadde premiere 1. oktober. Til nå har det kommet inn 54 klager på serien til Kringkastingsrådet, forteller rådets spesialrådgiver Erik Skarrud.

I dag ble det bestemt at serien blir tatt opp på møtet torsdag 28. oktober.

– Det betyr at et av medlemmene i rådet har ønsket at serien blir diskutert i rådsmøtet, sier Skarrud.

Erik Skarrud

Erik Skarrud er spesialrådgiver i Kringkastingsrådet.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Mener serien skremmer

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger og uttaler seg om tilbudet NRK gir til publikum.

Flere av klagene på serien handler om at den vil kunne skremme barn.

«For det første er innholdet i de sekvensene som ble vist faktuelt FEIL. For det andre er det ubegripelig at en NRK-redaksjon som er innrettet spesielt mot barn, bidrar til å drive skremselsnivået enda høyere», skriver en klager.

Andre kaller det propaganda.

Flere klaget før programmet var sendt

Skarrud sier at han ikke er overrasket over antallet klager:

– Det er ikke et uvanlig antall klager på NRK-innhold. Det skjer en del ganger hvert år at det kommer noen titalls klager på samme sak. Det som er litt spesielt med disse klagene er at en god del av dem kom før programmet var sendt, sier Skarrud.

Temaet har også påvirkning på hvor mange klager som kommer inn.

– Vi ser også at redaksjonelt innhold som handler om klima ofte gir reaksjoner i form av klager til Kringkastingsrådet, sier Skarrud.

Fra klimaserien «Ikke gjør dette mot klimaet»

FRA SERIEN: Tipsene som gis i «Ikke gjør dette mot klimaet» handler om hva barna selv kan gjøre i hverdagen og sammen med familien.

Heller ikke overrasket

NRK Super-sjef Hildri Gulliksen ser frem til å møte Kringkastingsrådet neste uke for å høre hva medlemmene mener om saken.

– I tillegg blir det fint å få presentere motivasjonen for å lage serien, hvordan serien har blitt produsert – og om reaksjonene vi så langt har mottatt fra barn og lærere som bruker den.

Hildri Gulliksen, redaktør for NRK Super

Hildri Gulliksen er programredaktør for NRK Super, NRKs tilbud for barn mellom to og 12 år.

Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Gulliksen sier de leser alle reaksjoner og tilbakemeldinger med interesse.

– Erfaringsvis vet vi at klimastoff gjerne skaper et stort engasjement, så reaksjonene var sånn sett ikke overraskende. Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i begreper som klimapropaganda og skremselspropaganda, sier NRK Super-sjefen.

I oppdraget står det blant annet at «NRK skal fremme barns rett til ytringsfrihet og informasjon, og skjerme barn mot skadelige former for innhold».

Ikke gjør dette mot klimaet: Episodebilde med Dennis Siva Lie.

NRK Super-sjefen mener dette er en krevende balansegang.

Klimaendringer er en av vår tids mest krevende utfordringer. Vår erfaring er at det er mulig – og viktig – å snakke med barn om vanskelige temaer, så lenge man tilpasser informasjonen og ordvalget til barnets modenhet, og setter innholdet inn i en kontekst som er meningsfull for barna.

– Barn er omgitt av medieinnhold kontinuerlig. Hvis et barn har fått med seg en overskrift eller en del av en nyhetsmelding som er ment for voksne, kan det føre til at de lager seg fantasier om at forferdelige ting vil skje. Dette kan ofte være verre enn at de blir fortalt om en hendelse på en måte som de kan forstå og som kan trygge dem, sier Gulliksen.

  • Les kommentar:

NRK anbefaler