Hopp til innhold

Norske Skog: Fortsatt ikke nok støtte til redningsplan

Situasjonen er ennå ikke avklart for det konkurstruede Norske Skog. Men ifølge ei børsmelding har de sikret seg støtte fra 65 prosent av obligasjoinseierene for sin redningsplan.

Norske Skog, Skogn

Norske Skogs papirfabrikk på Skogn i Levanger.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK LUFTFOTO

Norske Skog arbeider nå med å sikre støtte fra flere, og skal selskapet unngå konkurs må flere godkjenne planen der gjelden gjøres om til aksjer i selskapet.

Trenger 75 prosent

Norske Skog trenger støtte fra 75 prosent av de stemmeberettigede obligasjonseierne, og selskapet arbeider nå på spreng med å sikre støtte fra de øvrige sikrede og usikrede obligasjonseierne, skriver Dagens Næringsliv.

– Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke, skriver selskapet i meldingen.

Norske Skog må få avklart situasjonen innen fredag, og selskapet forbereder seg på at det kan ende med en konkurs om ikke tilstrekkelig nok eiere støtter redningsplanen i det gjeldstyngede selskapet.

Mister verdier

Planen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner blir omgjort til aksjer.

De sikrede kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får fire prosent, mens aksjonærene vil få to prosent av aksjene.

– Alternativet til dette forslaget er langt verre, sier styreleder Christen Sveaas.

Kan miste alt

– Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet. Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne, sier han.

Når kreditorene tiltrer pantet, tar de i praksis over hele Norske Skog AS, det heleide datterselskapet som eier og driver papirfabrikkene.

Aksjonærene i konsernet Norske Skogindustrier ASA vil dermed bli sittende igjen med aksjer i et selskap som ikke har noen verdier.

Driften fortsetter

Men selv om Norske Skog skulle gå konkurs, vil driften ved papirfabrikkene fortsette.

– Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, skriver selskapet i meldingen.