Nytt sykehjem, nytt bibliotek, nytt servicebygg og nye tunneler – takket være vindkraft

Kommunen med bare 950 innbyggere har fått råd til det meste.

Einar Eian, ordfører Roan

DRØMMER GÅR I OPPFYLLELSE: Ordfører Einar Eian (H) og kommunen får 20 millioner kroner i eiendomsskatt fra vindkraft hvert år.

Foto: Rita Kleven

– Det er bare helt fantastisk.

Ordfører Einar Eian (H) i kystkommunen Roan ser ut over fjellandskapet. Et fjellandskap som ikke lenger er uberørt, slik det var for bare få år siden.

Over hodet hans suser rotorbladene fra en vindturbin. Og det er mange av dem. Onsdag åpner offisielt vindkraftverket med 71 turbiner i Roan.

Ordføreren forteller hva kraftverket – Norges største av sitt slag – betyr for kommunens innbyggere:

Nytt sykehjem. Nytt bibliotek. Nytt servicebygg. Til en samlet verdi av 120 millioner kroner.

Og endelig har kommunen råd til å sikre den rasfarlige skoleveien like utenfor Roan sentrum.

Roan vindpark

GODE VINDFORHOLD: Norges største vindkraftverk i Roan legger beslag på 13 prosent av kommunens areal.

Foto: Luftfoto NRK: Tariq Alisubh

En drøm å bygge tunneler

– Jeg tror vi er den eneste kommunen i Norge som har en skolebuss med ekstra sikring på taket, sier ordføreren.

Flere steder henger bergveggen som et overbygg over skoleveien.

– Vi har slitt med faren for ras lenge. Det er en drøm at vi nå har råd til å bygge to nye tunneler.

Roan fylkesvei 14

RASFARLIG SKOLEVEI: Innbyggerne i Roan har lenge etterlyst bedre veier.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Hvor mye penger legger kommunen på bordet?

– Vindkraften og inntektene derfra har satt oss i stand til å bidra med totalt 30 millioner kroner. Det var avgjørende for at det ble en realitet nå, forteller han. Da kunne Trøndelag fylkeskommune gå inn med et forskudd på 300 millioner i statlige rassikringsmidler.

Den ene tunnelen skal bli 950 meter lang. Den andre, på motsatt side av fjorden, blir 650 meter lang. Neste høst åpner de nye tunnelene etter planen.

– Det blir en gledens dag, sier ordfører Eian.

Einar Eian, ordfører Roan

TO NYE TUNNELER: Vindturbinene som skimtes i bakgrunnen gjør at Roan kommune kan bevilge 30 millioner kroner til to nye tunneler på den svært rasutsatte skolevegen. Roan-ordfører Einar Eian er glad for at bygginga av tunnel har startet. Til venstre på bildet.

Foto: Rita Kleven

Nye arbeidsplasser fra vindkraft

På kommunehuset står fem ivrige politikere lent over et bord med tegninger.

Det tegningene viser er verdt naturinngrepene, mener varaordfører Einar Jacobsen (Ap).

På tegningene ser vi nemlig det nye sykehjemmet som skal bli hjemmet til kommunens eldre.

– Jeg spør meg selv: Er det bedre at vi fortsetter med fossilt brennstoff? Eller skal vi gå over til fornybar energi? Da må vi ofre noe. Dette har også gitt oss midler. Vi kan bygge sykeheim og vei, sier Jacobsen.

Ifølge ham får kommunen nesten 30 nye arbeidsplasser i det nye vedlikeholdssentret tilknyttet vindkraftverkene i Roan og nabokommunen Åfjord. Fra nyttår blir de to kommunene én.

– Jeg har forståelse for at noen mener dette raserer naturen. Vi har ganske mye uberørt natur fortsatt i Norge. Så kan man stille seg spørsmålet. Hva er alternativet for å få til mer fornybar kraft, sier ordfører Einar Eian.

Formannskapet Roan

GOD RÅD: Politikerne i formannskapet ser fram til å få ny sykeheim og studerer tegninger. Penger fra vindkraft gjør det mulig å investere 120 millioner kroner.

Foto: Rita Kleven

Dette får kommunene fra vindkraft

Roan vindpark er det første av seks store vindkraftverk som nå bygges på Fosen i Trøndelag. Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power står bak.

Samtidig pågår arbeid med 14 nye vindkraftverk andre steder i Norge. NVE har fått melding om at 28 nye vindkraftverk kommer til å stå ferdig innen 2021. Flere steder er vindkraftmotstanden stor. Både på Frøya og i Flatanger forsøker demonstranter å stanse anleggsarbeidet.

Slik har det ikke vært i Roan, som blir en del av et av Europas største vindkraftanlegg på land.

Inntektene fra vindkraft blir store, viser beregninger Fosen vind har gjort for NRK.

Dette får kommunene basert på en eiendomsskatt på sju promille av investeringene:

  • Roan: 17 millioner kroner (pluss 2–3 millioner fra Bessaker vindkraftverk)
  • Åfjord: 27 millioner kroner
  • Snillfjord: 10 millioner kroner
  • Bjugn: 6 millioner kroner
  • Hitra: 6 millioner kroner
Roan vindpark

ÅPNES OFFISIELT I DAG: 145 meter høye vindturbiner i fjellandskap i Roan. Her er det 71 turbiner og det gjør dette til Norges største vindkraftverk.

Foto: Rita Kleven

90 kilometer vei på fjellet

For å kunne bygge vindkraftverket i Roan, måtte utbyggerne legge 90 kilometer med grusvei gjennom naturen. Vindkraftverket åpnes offisielt onsdag denne uka.

Ordfører Einar Eian mener det er grunn til å feire.

Turbinene er 145 meter høye. De 71 turbinene er spredt utover et område på 49 kvadratkilometer. Det tilsvarer 13 prosent av kommunens areal. Området er åpen for fri ferdsel.

Ingen kommuner i Norge har flere vindturbiner enn her.

– Nå synes jeg vi i Roan har avgitt nok areal.

– Er inntektene fra vindkraft som å vinne i lotto?

– Det er klart det er gull verdt, sier ordføreren.

Einar Eian, ordfører Roan

SEKS KOMMUNER FÅR MILLIONINNTEKTER: Ordfører Einar Eian i Roan vindkraftverk, ett av seks store vindkraftverk som nå bygges på Fosen.

Foto: Rita Kleven