Hopp til innhold

Statkraft mener Norge har nok kraft

Statkraft mener at Norge har mer enn nok strøm til å møte elektrifiseringsbølgen med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.

Roan vindpark

NORGES STØRSTE VINDKRAFTVERK: 22. mai er det offisiell åpning av Roan vindpark i Trøndelag som har 71 vindturbiner. Det er gitt konsesjon til å bygge vindkraft 52 andre steder, og utbygginga pågår.

Foto: Fosen Vind

– Norge vil få et betydelig kraftoverskudd i årene fremover med de vindkraftverkene som har fått konsesjon og som er vedtatt utbygd.

Det sier kommunikasjonssjef i Torbjørn Steen i Statkraft, et av verdens største fornybare kraftselskaper og en stor og viktig vindaktør i Norge.

– Våre analyser er på linje med Statkraft. Vi er enige om at det bygges ut nok kraftproduksjon i Norge til å dekke forbruket, selv med mer elektrifisering i lang tid fremover, skriver kommunikasjonssjef i Statnett, Irene Meldal i en epost til NRK.

Nok strøm til elektrifisering

Norge vil trenge mer strøm når stadig flere biler, båter og busser blir elektrifisert.

– Selv med en offensiv elektrifisering vil Norge ha et kraftoverskudd. Det er veldig fint med et kraftoverskudd hvis vi kan bruke det til å elektrifisere transport og industri. Det vil kutte klimagassutslipp, sier Steen.

De neste månedene settes 170 elbusser i drift i Norge i Trondheim, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer, Akershus og Oslo.

– 2019 blir det store gjennombruddet for utslippsfrie busser i Norge og Norden, sier Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zero.

Elbuss, skal tas i bruk i Trondheim

GJENNOMBRUDD FOR ELBUSSER I 2019: Nye elbusser settes i trafikk i Trondheim og seks andre byer de neste månedene.

Foto: AtB

Vind gir stort kraftoverskud

Det produseres vindkraft ved 36 vindkraftverk langs norskekysten. Innen 2021 kommer det til å bygges over 30 nye vindkraftverk.

Dette bidrar til at kraftoverskuddet øker.

– Statnett vurderer at dagens kraftoverskudd er på 10 terawattimer (TWh) i et normalår, og at Norge sannsynligvis vil ha et overskudd på 20 TWh etter 2030. Endringene kan komme raskere enn dette, om forbruksveksten blir lavere eller ny kraftproduksjon bli bygget ut raskere, sier Meldal.

1 TWH tilsvarer strømforbruket til 62.500 husholdninger.

Pause i tildeling av vindkonsesjoner

Norges vassdrags– og energidirektorat, NVE, la i april fram forslag om at vindkraft kan bygges ut i 13 områder i Norge.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

ENIGHET OM UTBYGGING: Olje – og energiminister, Kjell-Børge Freiberg sier det har vært tverrpolitisk enighet om utbygging av utslippsfri kraftproduksjon i Norge.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Dette vil styre lokalisering av vindkraft bedre. Hva som blir regjeringens politikk for vindkraft på land vil bli fastlagt i slutten av denne prosessen, sier olje – og energiminister, Kjell-Børge Freiberg.

Direktør i NVE, Kjetil Lund, sier til NRK at de for tiden ikke gir konsesjoner for vindkraft.

– Vi vil ikke behandle søknader om nye konsesjoner før nasjonal ramme for vindkraft er fastsatt. Dette er ikke en utbyggingsplan, men en vurdering av hvilke områder som er best egnet til vindkraft, sier Lund.

Olje- og energiminister, Kjell-Børge Freiberg (Frp), sier at et kraftoverskudd vil ha betydning når nye vindkonsesjoner skal tildeles.

– Utviklingen i produksjon, forbruk av kraft, og et kraftoverskudd, påvirker vurderingen av de samfunnsmessige fordelene, sier Freiberg.

Frøya vind

ØKT MOTSTAND MOT VINDKRAFTVERK: Siden april har aksjonen Nei til vindkraft på Frøya forsøkt å hindre oppstart av arbeidet med et vindkraftverk. Nå er anleggsmaskiner på plass og derfor ble det satt ut 1200 norske flagg i protest mot utbygginga.

Foto: Jøte Toftaker

Åpner landets største vindkraftverk

Stakraft kommer ikke til å lete etter mer vindkraft i Norge enn de to prosjektene som har konsesjon, og planlegger i stedet en omfattende utbygging i andre land.

– Innen 2025 skal vi bygge vindkraft globalt som tilsvarer seks Fosen-utbygginger. Dette er i Europa, Sør-Amerika og muligens også Asia, sier Steen.

Statkraft har om få dager offisiell åpning av Norges desidert største vindkraftverk i Roan kommune i Trøndelag. Anlegget har 71 vindturbiner.

– Vi er stolt av anlegget som er satt opp i god dialog med lokalsamfunnet.

Dette er ett av seks store vindkraftverk som Statkraft nå bygger på Fosen sammen med Trønderenergi og Nordic wind power.

– Det må finnes en god balanse mellom nytten av vindkraftutbygginger og kostnadene det har for natur og miljø. At man tar de riktige beslutningene. Det norske konsesjonssystemet skal sikre dette, sier Torbjørn Steen kommunikasjonssjef i Statkraft og Fosen vind.

Roan vindpark

VIND GIR STORT KRAFTOVERSKUDD: Norge vil fram mot 2040 ha et stort overskudd av strøm når alle vind – og vannkonsesjoner er utbygd de neste årene.

Foto: Fosen vind