Normal

Ni millioner til hurtigbåtkaier

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag vil bruke ni millioner kroner til nye hurtigbåtkaier i Ytre Namdal.

Hurtigbåten Namdalingen ved kai

Hurtigbåten Namdalingen skal erstattes med et nytt fartøy.

Foto: Liv Govasli / NRK

Nye kaianlegg i de fire kommunene Leka, Nærøy, Vikna og Namsos må til for bedre tilgjengeligheten for brukerne og begrense liggetiden til den nye hurtigbåten som trolig kommer i trafikk fra årsskifte.

– Dette er i utgangspunktet et rent kommunalt ansvar. Men fylkeskommunen ser at dette vil bli en ekstra belastning. Derfor er vi innstilt på å komme kommunene langt i møte for å få et bedre tilbud i regionen, sier fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H) til fylkeskommunens nettside.

Støtter kommunene

Fylkesrådet foreslår at Leka og Nærøy kan få inntil to millioner kroner, tilsvarende 70 prosent i investeringstilskudd for hver av anløpsstedene på Gutvik, Skei og Abelvær.

Vikna og Namsos kan hver få tilskudd på halvannen million, tilsvarende 50 prosent av kostnadene for nytt kaianlegg i Rørvik havn og Namsos havn.

De nye flytebryggene skal bygges i tråd med strengere krav til universell utforming. Det betyr blant annet bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere. De skal også lette ankomsten for den nye hurtigbåten. Det vil gi kortere liggetid og redusere reisetiden, påpeker Jensen.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Leka, Arve Haug (Sp) mener forslaget er en gavepakke de ikke kunne ha vært foruten.

Det ville ha blitt svært vanskelig å få bygd nye kaianlegg dersom kommunene måtte ta alle kostnadene. For Leka kunne det ha betydd at vi hadde mistet et av våre to anløp. Som kyst- og øykommune er vi avhengig av et godt hurtigbåtsamband for å holde kontakten med omverden, sier Arve Haug.