NRK Meny
Normal

Vil se på reisetida for Namdalingen

Fylkesråd Tor Erik Jensen forsvarer den nye hurtigbåtavtalen i Ytre Namdal, men lover å se på muligheten for å korte ned reisetida.

Redusert fart for hurtigbåten mellom Namsos og Leka for å kutte klimautslippene vil bety at reisetida på strekningen øker med 24 minutter, viser foreløpige beregninger.

Fylkesråd Tor Erik Jensen (H) forsvarer avtalen for perioden 2010 – 2017 av hensyn til miljø og klima. Men han lover å se på muligheten for å korte ned reisetida.

- Jeg har forståelse for at dette oppleves som en ulempe for de som reiser, skriver Jensen i et svar til Senterpartiets Trude Holm, ifølge fylkeskommunens nettsider.

Store utslipp

Reduserte utslipp av klimagasser er den viktigste årsaken til å redusere farten på strekningen. Jensen har fått opplyst at hurtigbåten alene bruker nær halvparten så mye drivstoff som den fylkeskommunale busskjøringa i Nord-Trøndelag.

- Med det nye opplegget kan forbruket av drivstoff reduseres fra 500 liter i timen til 200 liter. Reduksjonen i C02-utslippene vil bli på mer enn 2300 tonn per år, skriver fylkesråden.

Tror på kortere reisetid

I brevet skisserer han flere måter å kutte reisetida på, blant annet kortere stopp på de åtte anløpsstedene.

- Dette og andre mulig tiltak ønsker jeg å drøfte med selskapet og kommunene. Jeg har tro på at dette vil gi kortere reisetid, skriver fylkesråd Tor Erik Jensen.