Hopp til innhold

Nesten ingen vil bli fastlege

Nesten ingen søker på fastlegestillinger, heller ikke i de store byene. Nye arbeidsoppgaver tar fokuset vekk fra pasientene, sliter ut legene, og skremmer nye fra å søke, mener legene selv.

Mangel på fastleger

Fastlegene opplever et sterkt tidspress, mener fastlege og universitetslektor ved NTNU, Harald Sundby.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flere arbeidsoppgaver og lengre pasientlister skaper stor mangel på fastleger. Ingen nye vil nemlig søke.

– I Trondheim er situasjonen slik at det ikke er søkere i hele tatt på ledige stillinger, så det er en rekrutteringskrise i store byer også, forteller fastlege og universitetslektor ved NTNU, Børge Lønnebakke Norberg, til NRK.

83 stillinger uten lege

Børge Lønnebakke Norberg

Fastlege og universitetslektor ved NTNU, Børge Lønnebakke Norberg, mener de lange arbeidsdagene går ut over familielivet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Tidspresset har lenge vært så overveldende at nye leger vegrer seg for å søke fastlegestillinger.

– Vi opplever et veldig sterkt tidspress som kommer i veien for å gjøre jobben vår bra nok, sier fastlege og universitetslektor ved NTNU, Harald Sundby.

I en undersøkelse fra 2015 kommer det fram at halvparten av landets kommuner hadde alvorlige problemer med å rekruttere fastleger.

Da var 52 fastlegestillinger tomme landet over. Ifølge Helfo har tallet økt til 83 fastlegestillinger uten lege. Dette bekymrer legene i Trondheim.

– Vi mener at vi er grunnmuren i velferdssystemet og helsevesenet. Vi gjør en viktig jobb som portvakt og passer på at alle pasientene får en god legehjelp, men vi føler at arbeidshverdagen blir veldig mye tøffere. Det gjør at vi har problemer med å fullføre arbeidshverdagen slik som den er nå, sier Norberg.

Får ikke tid med familien

Vegard Berge

Fastlege og universitetslektor ved NTNU, Vegard Berge, mener leger ikke søker på fastlegestillingene fordi det er for lange arbeidsdager.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Legene forteller at de jobber 60–70 timer i uka, og at det har vært en stor økning de siste to-tre årene.

– Det koker i hele Norge. Alle opplever samme frustrasjon, tids- og arbeidspress og at ikke endene møtes. Man får ikke sett barna sine og gitt omsorg til familien. Det er en krise som vi tar og føler på, sier Norberg.

I den hverdagen de beskriver har de en pasient hvert femtende minutt frem til halv fire. Deretter starter de byråkratiske oppgavene.

– Dette er legene klare over, for de søker ikke på stillingene, og det er et noe av problemet som ligger bak, sier Vegard Berge, fastlege og universitetslektor ved NTNU.

Alvorlig

Tom Ole Øren

Leder i Allmenlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier fastlegenes mange oppgaver gjør at flere reduserer listene sine.

Foto: NRK

Leder i Allmenlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener at det er mange årsaker til at færre søker seg jobb som fastlege, men at det finnes tiltak for å redusere arbeidsbyrden.

– Det er mye arbeid med tanke på førerkort, fraværsattester og folk reiser mye mer enn før, så vi attesterer mye som egentlig ikke har stor medisinsk begrunnelse, sier han.

Han sier at det meste av papirarbeidet som legene sitter med, er legeoppgaver, men at fastlegenei trenger færre pasienter på listene.

– Selv om myndighetene definerer 1500 pasienter som et årsverk, er gjennomsnittet for legene i Norge er nå kun 1130 pasienter. Vi har siste årene opplevd at legene reduserer sine lister på grunn av økende arbeidsoppgaver, sier Øren .

– Særlig på attestene og helseforsikringene tror vi at forsikringsselskapene må gå tyngre inn med egne ressurser også, sier han.