Namsos vil hjelpe sykehuset – men direktøren nøler

Namsos kommune vil nå punge ut for å få nytt sykehusbygg med landingsplass for helikopter på taket, slik Levanger har gjort. Men sykehusdirektør Torbjørn Aas er avventende til tilbudet.

Luftambulansen i Namsos

Helse Nord-Trøndelag har blant annet planer om å bygge en ny landingsplass for helikopter i Namsos.

Foto: Espen Sandmo/NRK

I Levanger har kommunen betalt for et nytt bygg ved sykehuset, med landingsplass for helikopter på taket, og med rom for både kommunale og statlige helsetjenester. Sykehuset leier da anlegget av kommunen.

Avventende

Nå ønsker Namsos kommune å gjøre det samme for å sikre akuttfunksjonen ved sykehuset. Men direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag nøler.

Torbjørn Aas står i radiostudio hos NRK Trøndelag

Torbjørn Aas er direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Sigrun Hofstad / NRK

– Vi må finne ut hvilke behov vi har først. Uansett må vi ha penger til å betale med, om det er som husleier til Namsos kommune eller som avdrag på våre egne investeringer, sier Aas til NRK.

I Namsos har drømmen lenge vært et nytt bygg med helikopterlandingsplass på taket, med nye operasjonssaler for akuttmedisin, kombinert med kommunale tjenester og andre fasiliteter som virkelig moderniserer sykehuset.

Opprørt varaordfører

Med sine uttalelser om å vente og se, samtidig som man skiller ut landingsplassen for helikopter, opprører sykehusdirektøren det politiske miljøet i Namsos.

Amund Lein i Namsos

Amund Lein er varaordfører i Namsos.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Det synes jeg er litt merkelig. Alle vet jo at sykehuset er under et økonomisk press, og da er det rart de ikke vil ta imot tilbudet vårt. Vi kan få til en slik utbygging raskt. De har ikke økonomiske muskler til å gjøre det selv, og da blir det mer en visjon enn en plan, frykter Lein.

Planene i Namsos har vært der i mange år, og i mellomtida fikk Levanger realisert en modernisering i samarbeid med kommunen. Det har blitt lagt merke til, og både politikere og næringsliv i Namsos har kommet på banen og vil betale for bygget.

Frykter for akutten

Nå mener mange at direktøren i Helse Nord-Trøndelag skyver disse planene i norddelen av Trøndelag ut i det blå.

– Vi har ikke penger til å utvide porteføljen vår før i 2022, og det betinger at vi klarer å gjøre den ryddejobben med å få ned kostnadene våre. Så skal vi avdekke de behovene vi har, sier Torbjørn Aas.

Den politiske ledelsen i Namsos er skremt, og er redd for konsekvensene hvis dette drar ut i tid.

– Det kan være en undergraving av akuttfunksjonen i Namsos ved å ikke gå for en sånn utbygging. Sykehuset er ekstremt viktig for Namsos og hele Namdalen, og akutten gir en trygghet til innbyggerne våre. Vi vil derfor legge et sterkt politisk press i denne saken, og vi vil få følge av flere, sier Amund Lein.