Har bygd eksklusivt hotell for laksefiskerne

Torsdag 1. juni slippes fiskerne løs i lakseelver over hele landet. Ved elva Namsen i Nord-Trøndelag er det blitt satt opp et helt nytt «laksehotell» på en nedlagt jernbanebru.

Har bygd eksklusivt hotell for laksefiskerne

SJEKK DEN UTSIKTEN: Fiskerne som er gjester på dette hotellet i Overhalla kan overvåke lakseelva Namsen fra både sovekupeen og restaurantvogna.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Har bygd eksklusivt laksehotell

STOLT: Melkebonden Torger Haugen har bygd dette hotellet på jernbanebrua.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Tusenvis av fiskere har ventet utålmodig på startskuddet for årets laksefiske, som gikk natt til torsdag denne uka.

I lakseelva Namsen i Nord-Trøndelag har det aldri vært større interesse for å fiske laks som denne sommeren. Det viser antall forhåndsbestillinger.

Torger Haugen i Overhalla har forberedt seg på årets lakseeventyr på en svært spesiell måte.

Han har satt sammen et av de mest originale restaurant- og overnattingstilbudene i Norge – og kanskje i Europa?

Har trua på hotellet oppå brua

Har bygd eksklusivt hotell for laksefiskerne

SOVEKUPÉ: Her kan fiskerne drømme om storfangsten.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi har vanligvis sittet nedenfor her og fisket. Men jernbanebrua vi står på har ikke vært i bruk siden 2005, sier Haugen, som til vanlig er melkebonde og nabo til både lakseelva Namsen og Bertnem bru i Overhalla.

Haugen har fraktet fire gamle jernbanevogner og plassert disse oppå brua, satt sammen til et eksklusivt «laksehotell». Her skal fiskerne spise og bo mens de ser ned på elva hvor de skal fange laksen i sommer.

– Dette tror jeg blir en skikkelig attraksjon, sier Haugen.

Har bygd eksklusivt laksehotell

TRE MILLIONER: Mye penger og enorme mengder med dugnadsinnsats måtte til for å realisere dette litt originale hotellet for laksefiskerne som skal overnatte over lakseelva Namsen i Nord-Trøndelag.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Gamle togvogner fra Sverige

Har bygd eksklusivt hotell for laksefiskerne

RESTAURANTVOGN: Tilbudet skal brukes også utenfor laksesesongen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Sammen med samboer Elizabeth Hamsund har han satset på den ville drømmen. Tre millioner kroner er investert, ved siden av en stor mengde dugnadsinnsats fra folk i nærområdet.

De gamle togvognene fikk de tak fra Snåsa i Nord-Trøndelag og fra Falun i Sverige.

– Man må ha trua når man gjør slikt. Det finnes visstnok ikke makan i hele Europa. Jeg synes det ble fint. Jeg er kjempefornøyd, sier Haugen.

Forholdene for fiskerne i Namsen er gode i år, med en passende høy vannstand og forholdsvis lave temperaturer.

Tanaelva i motlys

LAKSERIK ELV I FINNMARK: Den mest lakserike elva i Norge er Tana, med sine sideelver.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

100 000 fiskere

Rundt 100 000 personer deltar laksefiske i elvene hver sommer. Den årlige fangsten har de siste ti årene variert mellom 310 og 520 tonn, ifølge Miljødirektoratet.

I 2016 ble det tatt 180.300 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene. Det var en nedgang på ni prosent i forhold til året før. Totalt ble det tatt 390 tonn fisk i elvene, som også var noe mindre enn i 2015.

Størst nedgang var det i Nord-Trøndelag og Rogaland. I Nord-Trøndelag ble det tatt 36,9 tonn fisk i elvene, og det var 12 tonn mindre året før. I Rogaland var fangsten 43 tonn, en nedgang på fem tonn.

Mest laks i Finnmark

I Finnmark økte derimot fangstene med 4,4 tonn til 109,1 tonn. Og det er nettopp i Finnmark vi finner den mest lakserike elva, nemlig Tana med sine sideelver. Her ble det en samlet fangst på 38,6 tonn i fjor.

Deretter fulgte Gaulavassdraget og Namsenvassdraget i Trøndelag med respektive 27,4 og 24,2 tonn.

Laks i Mandalselva

LAKSEEVENTYRET STARTER NÅ: Natt til 1. juni åpnes det for laksefiske i mange av elvene i Norge.

Foto: Magne Storøy