NRK Meny
Normal

Mistanke om MRSA i svinebesetning

Mattilsynet mistenker at gris i en besetning i Nord-Trøndelag kan ha antibiotikaresistente stafylokokker.

Gris

Mattilsynet jobber med å skaffe en oversikt over situasjonen. Grisen på bildet har ikke noe med saken å gjøre.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Bakterien er påvist hos en person som har hatt kontakt med de aktuelle grisene.

– Ut fra den kunnskapen tok vi prøver i besetningen, og det er resultatene av disse som nå gir mistanke om at griser kan ha denne bakterien, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet til NRK.

Bjørn Røthe Knudtsen

Bjørn Røthe Knudtsen er regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

– Det dreier seg om en type bakterier som har utviklet motstandsevne mot en lang rekke antibiotika, og som vi i Norge har bestemt oss for å ha omfattende tiltak imot.

Kartlegger flere besetninger

Besetningen er underlagt restriksjoner, og det kan ikke føres svin ut eller inn, skiver de på nettsidene sine.

Mattilsynet jobber nå med å skaffe oversikt over situasjonen, blant annet ved å ta prøver av kontaktbesetninger.

Hvert år blir det tatt prøver i mange tusen besetninger for å overvåke bakterien hos svin i Norge. I 2014 ble det påvist ett tilfelle.

– Liten fare for smitte til folk

meticillinresistente gule stafylokokker - MRSA

Meticillinresistente gule stafylokokker, MRSA.

Foto: FABRIZIO BENSCH / NTB Scanpix

Bakterien kan finnes i kjøtt hos svin som er smittet, men Mattilsynet mener at det er svært liten risiko for at mennesker skal bli smittet av å spise kjøtt.

Hovedsaklig finnes bakterien på kjøttets overflate, og den drepes ved varmebehandling.

Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet sier at bakterien kan gi økt risiko for folk som får den under operasjoner eller sårbehandling på sykehus.

– Den kan også være farlig for folk med sterkt svekket immunforsvar. Men for vanlig friske folk representerer den ingen helsefare.