Hopp til innhold

«Nedkjempet» bakterie påvist på griser i Norge for første gang på to år

Prøver bekrefter LA-MRSA-smitte i en svinebesetning i Nordland. Det er første gang siden 2017 smitten påvises i Norge. – Det er trist for bonden som blir rammet, sier grisebonde Kjell Morten Dahlgren som opplevde det samme i 2016.

Gris

Grisebonden som har fått påvist MRSA i sin besetning må slakte alle dyrene sine. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Veterinærinstituttet har analysert prøver av besetningen, som bekrefter at smitten er av LA-MRSA, som er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika.

Alle dyrene i besetningen må slaktes eller avlives og fjøset må i tillegg vaskes og desinfiseres.

Mattilsynet vil i kveld ikke si noe mer om hvor i Nordland besetning befinner seg, eller hvor mange dyr som nå må slaktes ned.

– Som et spøkelese over alle svineprodustenter

I 2015 opplevde grisebonde Kjell Morten Dahlgren det samme. Han måtte slakte 1350 griser da bakterien ble påvist i hans besetning. Når han nå hører om at bakterien igjen er påvist i Norge, bringer det frem triste minner.

Kjell Morten Dahlgren, svineprodusent

Kjell Morten Dahlgren måtte slakte all gris på grunn av LA-MRSA.

Foto: Espen Nilsen Holtan

– Hver gang det dukker opp sånne saker, så minner det meg om det som skjedde hos meg. Det er trist for bonden som rammes. Dette ligger som et spøkelese over alle svineprodustenter. Vi har følelsemessig tilknytning til dyrene våre, og så må vi bare stå og se på at alle dyrene blir slaktet foran øynene på oss, sier Dahlgren.

Selv led Dahlgren et tap på flere millioner fordi han ikke var forsikret mot bakterien. Han håper det ikke går like galt med grisebonden i Nordland.

– Hvis bonden er forsikret vil vedkommende ikke tape noe økonomisk. Men det er ingen god følelse å måtte slakte alle dyrene. Det er ganske traumatisk. Det er en forferdelig jobb å vaske hele fjøset også.

Sjeldent i Norge

MRSA vil sjelden gi alvorlige infeksjoner hos personer som ellers er friske, men en økende forekomst av MRSA i befolkningen bidrar til større smittefare for sårbare pasienter.

Disse kan få infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men ifølge Mattilsynet er sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt svært liten.

Forekomsten av LA-MRSA i Norge er lav og det er nesten to år siden forrige gang bakteriene ble påvist i et norsk svinehold.

Grisegod strategi mot MRSA

Norge har fulgt en null-toleranse-linje når man finner antibiotikaresistente bakterier, MRSA. De krever at bonden slakter ned hele besetningen. I 2016 skrev NRK at Norge som eneste land har lyktes med å bekjempe antibiotikaresistente bakterier hos griser.

MRSA hos gris er svært vanlig i mange land. I en kartlegging av MRSA hos gris i alle EU-landene samt Sveits og Norge i 2008, ble det påvist MRSA hos gris i 17 av 24 land. I vår naboland Danmark, som ikke slakter hele besetninger, er i dag 70 prosent av grisebesetningene smittet av antibiotikaresistente bakterier hos griser et stort problem.