– Fylkesledere er skuffet over tilbudet

– Fylkesledere er skuffet og mener statens tilbud i jordbruksoppgjøret er for dårlig, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke etter et telefonmøte.

Studerer statens tilbud

Statens tilbud studeres, fra venstre fylkesleder Asbjørn Helland, Marit Haugen og Ove Magne Ribsskog på kontoret til bondelaget i Nord-Trøndelag.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

Fylkeslederne i Norges Bondelag diskuterte statens tilbud i et telefonmøte tirsdag ettermiddag.

Mange er frustrerte fordi tilbudet utgjør kun en tiendedel av det bondeorganisasjonene har krevd i årets jordbruksoppgjør.

Lars Morten Rosmo

Fylkesleder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag er en av mange fylkesledere som frykter konsekvensene av statens tilbud i jordbruksoppgjøret.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Reagerer

Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sa etter telefonmøtet at de nå vil bruke tid på å gå igjennom dokumentet fra staten.

Onsdag eller torsdag regner han med at det blir klart om bondeorganisasjonene går i forhandlinger med staten eller om det blir et brudd.

– Fylkeslederne på telefonmøtet var skuffet. De fleste mener vi nå må sjekke med staten om de har mye å komme med, sier Bjørke.

Anbefaler forhandlinger

Også blant fylkeslederne i Nord- og Sør-Trøndelag er misnøyen stor.

– Jeg vil tilrå at vi går i forhandlinger for å høre muntlig hva staten kan tilby. Men det kan bli vanskelige forhandlinger, sier Asbjørn Helland, fylkesleder i bondelaget i Nord-Trøndelag.

– Dette er et minustilbud for landbruket. Det betyr at inntektene vil gå ned. Dette tilsvarer ikke kostnadsøkningen i produksjonen, sier Helland.

Strukturendring

– Vi ser for oss kolossale strukturendringer i landbruket om dette går igjennom, sier Helland.

Også fylkeslederen i bondelaget i Sør-Trøndelag er skuffet.

– Jeg er misfornøyd. Dette vil for bønder flest bety reduserte inntektsmuligheter og føre til strukturendringer, sier melkebonde og fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Våronn

Bønder er frustrerte over tilbudet som er lagt fram. Sannsynligheten for aksjoner er stor, mener fylkesledere i bondelaget.

Foto: Eivind Aabakken/NRK