Hopp til innhold

Mener politikerne gjør en kjempetabbe

Naturguide Ole Martin Dahle i Flatanger frykter for levebrødet sitt hvis Stortinget åpner for at det kan skytes kongeørn.

Ole Martin Dahle

Ole Martin Dahle lever av å ta med turister ut i skjærgården for å se på kongeørna.

Foto: Kjartan Trana/NRK

I dag skal nemlig stortingspolitikerne ta stilling til et omstridt forslag om å skyte kongeørn som man mener gjør stor skade på Fosenhalvøya og i Indre Troms. I stortingskomiteen er det flertall for å vedta forslaget om å skyte kongeørna som har vært fredet siden 1968.

– Sov dårlig

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk høre om forslaget, og sov dårlig natta etter. Vil dette gå ut over levebrødet mitt, og hvilken forvaltning er det å skyte en freda rovfugl, spør Ole Martin Dahle.

Dahle har levd som naturguide i Flatanger i ti år. Om sommeren viser han frem havørna fra båt. På vinters tid han med fotografene fra hele Europa til ei bu der det legges ut kjøtt eller fisk. Der får de se kongeørna.

– Kongeørna er viktig for helårsdriften min, og den har høy status blant fotografene som løvene i Afrika og grizzlybjørnen i Alaska. Jeg omsetter for rundt 700.000 kroner om vinteren på det ene kongeørnparet vi har i Flatanger, sier han til NRK.

– Store tap

Også naturvernere og ornitologer har protestert mot forslaget, men leder Gunnar Alstad i rovviltnemnda i Midt-Norge forsvarer uttaket av kongeørn.

– Her dreier det som mye tap på grunn av kongeørna. Da må det på plass et skadeuttak. Så får vi se på hvordan det kan gjøres, mener Alstad.

De siste fem årene er det til sammen registrert 953 hekkende par i hele Norge i kjente territorier, og bestanden er ifølge forskere ganske stabil. Likevel mener sauebonde Berit Andresen på Fosen at det må tas ut ørn.

– Nå ser vi ørn ganske ofte, og bestanden på Fosen har vokst betraktelig de senere årene. Det er det ikke tvil om. Vi bør finne et mer balansert forhold mellom sauebønder, lammetap og ørnebestand, sier hun.

Kongeørn

Kongeørna har vært fredet siden 1968.

Foto: Kjartan Trana/NRK

NHO advarer

Men Næringslivets Hovedorganisasjon advarer mot forslaget om å skyte kongeørn.

– I reiselivsnæringen står opplevelsene sentralt. Opplevelsesbransjen er den bransjen innenfor reiselivet som har hatt størst vekst de siste årene. Ørnesafari har blitt et etterspurt produkt av mange, og det er flere profesjonelle aktører som tilbyr dette, opplyser næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv til NRK.

Ingjerd Sælid Gilhus

Ingjerd Sælid Gilhus er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Foto: NHO Reiseliv

I Flatanger sitter Ole Martin Dahle og irriterer seg over stortingspolitikere som ønsker å skyte den freda rovfuglen, mens man i andre land bruker store summer i et forsøk på å tilbakeføre den til naturen.

– I England brukes det millioner for å bringe naturen tilbake når den er ødelagt. Vi må heller ta vare på den mens vi har den, mener naturguiden.