Hopp til innhold

Frykter sterke internasjonale reaksjoner

Ørneforsker Torgeir Nygård advarer norske politikere mot å skyte kongeørna som har vært totalfredet i Norge siden 1968.

Kongeørn

Kongeørna har vært fredet i Norge siden 1968, men nå vurderer Stortinget om ørna kan skytes igjen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Stortinget skal mandag 6. juni diskutere et forslag fra et flertall av medlemmene i energi- og miljøkomiteen om en endring i forvaltningen av kongeørn.

I forslaget heter det at en vil be regjeringa om å sette i gang en forsøksordning som gjelder for Fosenhalvøya og i deler av Troms. Målet er å ta ut kongeørn som et tiltak for å forebygge tap av sau og rein i områdene. Politikere fra Frp, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet står bak forslaget.

– Sterke reaksjoner

Torgeir Nygård

Torgeir Nygård er en av Europas fremste ørneforskere.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Torgeir Nygård har forsket på kongeørn i mange år, og er regnet som en av Europas fremste eksperter på ørn. Han mener Norge vil havne i et svært dårlig lys om man tillater å skyte kongeørna.

– Kongeørna er regnet som et hellig dyr i mange europeiske land, og er fredet. Jeg tror reaksjonene vil bli meget sterke om Norge skulle tillate skyting av kongeørn. Vi skal huske på at europeiske naturvernorganisasjoner har millioner av medlemmer, sier Nygård.

Kongeørn

Kongeørna er mest utbredt i Nordland, Troms og Finnmark.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Han er rystet over at stortingspolitikerne ønsker å skyte kongeørna som har vært fredet i snart 50 år.

– Om du hadde utryddet all kongeørn i Norge, ville det nesten ikke bli merket når det gjelder tap av sau og rein, mener forskeren.

– Helt forkastelig

Også Norsk ornitologisk forening mener forslaget er forkastelig.

«Dette vil bryte fundamentalt med etablert norsk politikk på området, og vekke betydelig motstand både nasjonalt og internasjonalt. Dette er et lite målrettet tiltak da man ikke vet noe om man skyter ørn som tar beitedyr eller ikke. Norsk ornitologisk forening ber Stortinget om å forkaste forslaget når det skal behandles mandag 6. juni», skriver foreningen i en pressemelding.

Stortingspolitikerne skal diskutere forslaget om skyting av ørn etter sterkt press fra blant annet rovviltnemnda i Troms og Finnmark. Lederen, John Karlsen, har flere ganger tidligere vært klar på at de ønsker å sette i verk forebyggende tiltak i områder der kongeørn er et problem. Spesielt gjelder dette i indre Troms og på Lyngenhalvøya.

– I skammekroken

Men generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk ornitologisk forening er klar i sitt budskap:

«Skyting av kongeørn er uhørt i hele Europa. Uttak av kongeørner som ikke har gjort skade, vil ganske sikkert vekke stor og negativ internasjonal oppmerksomhet, og plassere Norge i den internasjonale skammekroken.», skriver han.