Kongeørna er totalfredet - men Frp vil skyte den

Til tross for at kongeørn er totalfredet vil Frp ha jakt på den i Troms, Finnmark og Midt-Norge.

Kongeørn

Frp vil gi fellingstillatelse på kongeørn.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Troms fylke har flest kongeørn i landet, og en bestandsreduksjon vil spare samfunnet for millioner i rovdyrerstatninger, sier Frp veteran i Troms, John Karlsen.

Det var under siste årsmøtet til Troms Frp at partiet kom med en resolusjon angående fremtidig forvaltning av kongeørn i Norge.

Norsk institutt for naturforskning har anslått at det finnes 1250 hekkende par kongeørn i landet, halvparten av bestanden er i Nord-Norge.

John Karlsen, Roviltnemnda i Troms og Finnmark

John Karlsen i Troms Frp.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Gjennom forskning og dokumentasjon fra Statens naturoppsyn kan det fastslås med sikkerhet at kongeørna kanskje dreper flere rein og beitedyr enn noen av rovdyrartene vi har i norsk fauna. I Troms fylke er det dokumentert at i 2015 drepte kongeørna adskillig flere rein enn jerven og gaupa til sammen. I enkelte områder, spesielt i Midt Norge, Troms og Finnmark er det over lang tid registrert at kongeørna gjør stor skade, skriver Troms Frp i sin resolusjon.

Mot å redusere bestanden

Troms Frp vil at kongeørna fortsatt skal være fredet, men vil altså ha skadeforebyggende uttak. Det vil si at uttakene gjøres før rein kalver og sauene kommer på utmarksbeite om våren.

Leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken er enig i at kongeørn som har gjort skade kan skytes. Men han er sterkt uenig med Frp som mener bestanden i nord må reduseres.

Lars Haltbrekken

Leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Kongeørna er ute av rødlista over truede arter. Jakt og skyting av kongeørn, uten at ørna har gjort skade, kan føre til at bestanden igjen blir faretruende lav, sier Haltbrekken til NRK.

Lederen av Naturvernforbundet, sier han er klar over at bestanden i Troms er stor, og han skulle ønske at andre deler av landet tok større ansvar for bestanden av kongeørna.

– Men det er ikke bare å flytte ørna sørover, sier Haltbrekken.