NRK Meny
Normal

Leppefisk mot lakselus

Oppdrettsnæringa i Midt-Norge møter kritikken om hvordan de håndterer lakselusa. De vil vise handlekraft.

Leppefisk mot lakselus

Denne karen er et viktig våpen mot lakselusa.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han er fornøyd med det han ser oppdrettssjefen i SalMar. Etter at de fikk leppefisk i mærene ytterst i Froan, er det knapt lus på laksen.

Leppefisken er det som holder laksen rein for lus. Det er et stort framskritt, sier Bjørn Larsen, oppdrettssjef SalMar.

Krever tiltak

Heidi Sørensen, statssekretær, Miljøverndepartementet

Heidi Sørensen, statssekretær, Miljøverndepartementet krever større aktivitet for å bekjempe lakselusa.

Foto: Bent Lindsemo / NRK

Men situasjonen er ikke like god i alle anlegg - og det er dette som bekymrer miljømyndighetene.

Jeg tror ikke lakselusproblemet er løst. Lakselus er en trussel mot villaksen, det kan bety at vi mister hele bestanden av villaks. Så lenge vi har dette problemet må alle ta et større ansvar. Det gjelder også næringa, sier Heidi Sørensen, statssekretær, Miljøverndepartementet.

Røkterne i Froan mener de tar miljøansvar og viser til økt bruk av leppefisk. Også andre steder er tiltak i gang.

Oppdrett av leppefisk

Helge Ressem, daglig leder i Profunda.

Helge Ressem, daglig leder i Profunda prøver for første gang oppdrett av leppefisk.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Så langt er det fiskere som har forsynt anleggene med villfanga leppefisk. For å sikre jevn tilgang er SalMar i samarbeid med Profunda på Møre i gang med oppdrett også av leppefisken Berggylte.

– Det er første gangen vi har prøvd å produsere leppefisk med oppdrett. Disse skal settes i sjøen neste år, sier Helge Ressem, daglig leder i Profunda.

Og næringa i Midt-Norge får støtte fra myndighetene.

– Mitt inntrykk er at laksenæringa i Midt-Norge tar lakselusproblemet alvorlig, sier Knut Rønningen, tilsynssjef i mattilsynet.

Han mener næringa her har gjort en god jobb i forhold til å håndtere problemet.

Kontroll

Oppdretterne er pliktig til å telle antall lus på laksen og gi jevnlige rapporter til Mattilsynet, som også selv tar stikkprøver.

– Gjennom stikkprøvene finner vi stor grad av samsvar. Vi har grunn til å stole på de tallene vi får, sier Rønningen.

Bjørn Larsen, oppdrettssjef Salmar.

- Før måtte vi bruke mer kjemi, sier Bjørn Larsen, oppdrettssjef SalMar

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ved et av de andre anleggene SalMar har her utenfor Frøya er de i ferd med å prøve ut en annen metode i kampen mot lusa. Laksen suges opp fra mæra, den blir spylt gjennom et rør for så å kommer ut i den andre enden der lusa blir fanget opp.

Kraftig reduksjon

– I tillegg til å spyle lusa av vlaksen, blir lusa samla opp i en duk og den duken kan vi ta om bord og avlive lusa, sier Larsen.

Målet for SalMar er å reduserer bruken av de kjemiske behandlingsmetodene med 80 prosent fram til 2013.

– I den sammenhengen er lusespyleren og leppefiskenmeget viktige for oss, sier han.

Pose med avspylt spylt lakselus

Pose med avspylt spylt lakselus

Foto: Bent Lindsetmo / NRK